08.08.2019
ZAZNAMBE PRAVNEGA STATUSA NEPREMIČNIH SPOMENIKOV V ZEMLJIŠKI KNJIGI

Ljubljana, 8. 8. 2019 -Ministrstvo za kulturo je pripravilo pojasnila v katerih občine pozivajo, da po sprejetju akta o razglasitvi dosledno izvedejo tudi vpis zaznamb pravnega statusa nepremičnih spomenikov v zemljiško knjigo....[več]


06.08.2019
IZRAČUN VREDNOSTI NEPREMIČNIN V SKLADU Z ZMVN–1 IN SPREMEMBE PODATKOV V EVIDENCAH GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 6. 8. 2019 - Geodetska uprava RS je v seznanitev poslala dopis, v katerem uporabnike seznanja z novostmi v poslovanju (pridobivanju in uporabi podatkov iz evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava) in pozivajo, da se na...[več]


01.08.2019
STALIŠČE K PREDLOGU ZAKONA O POKRAJINAH (ZPoK)

Ljubljana, 1.8.2019 - Na Združenje občin Slovenije smo s strani Državnega sveta RS v mnenje in pripombe prejeli predlog Zakona o pokrajinah (v nadaljevanju: ZPoK). Predlog je na svoji zadnji seji obravnavalo predsedstvo združenja...[več]


01.08.2019
MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA

Ljubljana, 1. 8. 2019 - Združenje občin Slovenije je pripravilo letošnjo sedmo izdajo Mesečnega utripa. Kljub dopustniško obravanemu mesecu juliju, je bil pretekli mesec zelo aktiven. Na kar dveh sejah so se sestali člani...[več]


31.07.2019
KAJ PRINAŠA NOVA FORMULA O IZRAČUNU POVPREČNINE, KI JO PREDLAGA VLADA - izračun po občinah

Ljubljana, 31.7.2019 - Na Združenje občin Slovenije smo v okviru medresorskega usklajevanja s strani MJU prejeli v pregled dva predloga zakonov (novelo Zakona o financiranju občin in Zakon o znižanju stroškov občin). Na oba...[več]


29.07.2019
PREDSEDSTVO ZOS S STRANI DRŽAVE PRIČAKUJE KRITJE DEJANSKIH STROŠKOV OBČIN IN NE POVPREČNIH V ZADNJIH ŠTIRIH LETIH

Ljubljana, 29. 7. 2019 –Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 5. redni seji obravnavalo sklop pomembnih zakonodajnih predlogov, in sicer predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, Zakona o...[več]


25.07.2019
OBJAVA IZHODIŠČ IN PRIROČNIKA ZA PRESOJO VPLIVOV NA KULTURNO DEDIŠČINO

Ljubljana, 25.7.2019 - Ministrstvo za kulturo je na prenovljenih spletnih straneh objavilo izhodišča in priporočila za presojo vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave planov in projektov. S tem se pridružuje naprednim...[več]


19.07.2019
NATEČAJ ZA SLOVENSKO NAJLEPŠO PODEŽELSKO SKUPNOST 2019

Ljubljana, 19.7.2019 - Društvo za razvoj slovenskega podeželja z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano poziva podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se pridružijo natečaju za izbor...[več]


19.07.2019
40. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 7. 2019 - Vlada RS se je na svoji 40. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in z Analizo ocene finančnega učinka...[več]


16.07.2019
POBUDA MJU ZA SKLIC SESTANKA GLEDE 3. TOČKE DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2019

Ljubljana, 16. 7. 2019 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo dopis, v katerem jih naprošamo za sklic sestanka, na katerem bi se dogovorili o nadaljnjih korakih glede uresničitve 3. točke Dogovora o...[več]


15.07.2019
39. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 7. 2019 - Vlada se je na svoji 39. redni seji med drugim seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2021–2027.[več]


05.07.2019
POVABILO LOKALNIM SKUPNOSTIM K SODELOVANJU PRI PRIPRAVAH IN IZVEDBI PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021

Ljubljana, 5.7.2019 - Vlada je na svojem novem spletnem portalu objavila Povabilo lokalnim skupnostim k sodelovanju pri pripravah in izvedbi predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021.[več]


04.07.2019
NOVO OSREDNJE SPLETNO MESTO DRŽAVNE UPRAVE

Ljubljana, 4.7.2019 - S 1. julijem 2019 je objavljeno novo osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, ki na enem mestu združuje predstavitvene vsebine ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot. Novo...[več]


04.07.2019
DRZAVNI SVET O POROČILU O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 4.7.2019 Državni svetniki so se včeraj seznanili s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike za obdobje januar 2014 - marec 2019 in poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev. [več]


03.07.2019
PREDSEDOVANJE SLOVENIJE EU IN SODELOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 2.7.2019 - Na pobudo ministra za javno upravo Rudija Medveda, so se sestali predstavniki združenj in pogovorili o možnostih sodelovanja lokalne samouprave pri predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021....[več]


28.06.2019
ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN PRIČETEK POGOVOROV ZA ODPRAVO ANOMALIJ PLAČ FUNKCIONARJEM

Ljubljana, 28.6.2019 – V Združenju občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) od Vlade zahtevamo takojšen pričetek pogovorov za odpravo anomalij plač funkcionarjev. [več]


28.06.2019
SREČANJE ZOS S PREDSTAVNIKI UKRAJINSKIH URADNIKOV

Ljubljana, 24.6.2019 - Na Centru za evropsko prihodnost (www.cep.si), so se v okviru programa Študijskih obiskov Ukrajinskih uradnikov “Travel to know-Travel to Change” srečali predstavniki Združenja občin Slovenije in ukrajinski...[več]


21.06.2019
36. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 6. 2019 - Vlada RS je na svoji 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in...[več]


19.06.2019
VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM OPRAVILA POLLETNO DELO

Ljubljana, 19. 6. 2019 - Včeraj se je na svoji 3. seji sestala Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam in obravnavala predlog končnega poročila delovne skupine. Predstavljena je bila tudi Analiza ocene finančnega...[več]


14.06.2019
NA POBUDO ZOS BO VLADA RS OBČINAM POVRNILA STROŠKE

Ljubljana, 14. 6. 2019 - Vlada RS je na včerajšnji redni seji med drugim sprejela odgovor na dopis ZDruženja občin Slovenije v zvezi s težavami občin, ki se soočajo s problematiko nelegalnih prehodov mej. Vlado RS smo v dopisu...[več]


Prikazujem rezultate od 941 do 960 od skupaj 3806