28.02.2020
62. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 2. 2020 - Vlada RS se je na svoji 62. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in sprejela Celoviti nacionalni energetski in...[več]


26.02.2020
NOVA KOALICIJSKA POGODBA NAPOVEDUJE DVIG POVPREČNINE

Ljubljana, 26.2.2020 - Združenje občin Slovenije že od same ustanovitve dalje vse vlade opozarja na problematiko finančne podhranjenosti občin in na nujnost določitve višine povprečnine v znesku, ki bi krila dejanske in ne...[več]


26.02.2020
JAVNI POZIV SLOVENSKIH ŽUPANOV VODSTVOM PARLAMENTARNIH STRANK

Ljubljana, 25.2.2020 - Slovenski župani so objavili javni poziv vodstvom vseh parlamentarnih strank, ki si ga lahko v nadaljevanju preberete v celoti. [več]


25.02.2020
NAJAVA RAZPISA GOŠO 4

Ljubljana, 24.2.2020 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje...[več]


13.02.2020
LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 116. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA

Ljubljana, 13.2.2020 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi več prejetih pozivov s strani občin za podajo mnenje o ustreznosti elaboratov lokacijske preveritve in prošenj za podajo stališč glede uporabe lokacijskih...[več]


13.02.2020
61. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 2. 2020 - Vlada RS je na svoji 61. redni seji med drugim sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast...[več]


12.02.2020
ODMERA LETNEGA DOPUSTA V LETU 2020 – ZDDO-H

Ljubljana, 11.2.2020 - Ministrstvo za javno uprav je poslalo obvestilo o objavi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (v nadaljevanju: ZDDO-H), ki bo stopil v veljavo 22. 2. 2020. [več]


06.02.2020
DODATNO POJASNILO MF V ZVEZI Z IZVAJANJEM 80.ČLENA ZJF

Ljubljana, 6.2.2020 - Z Ministrstva za finance smo prejeli dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah v povezavi s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in...[več]


03.02.2020
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2020

Ljubljana, 3. 2. 2020 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili prvo številko elektronskega glasila Mesečni utrip.[več]


31.01.2020
POZIV POSLANSKIM SKUPINAM

Ljubljana, 31. 1. 2020 - Združenje občin Slovenije je vsem poslanskim skupinam poslalo poziv za čimprejšnjo uvrstitev predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin na sejo Državnega zbora RS.[več]


24.01.2020
NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR O PREDLOGU STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 24. 1. 2020 - Danes je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal delovni posvet, na katerem je razprava potekala o osnutku Stanovanjskega zakona, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor dalo v ponovno javno...[več]


21.01.2020
ODMERA LETNEGA DOPUSTA V LETU 2020 - OBVESTILO

Ljubljana, 21.1.2020 - Ministrstvo za javno upravo je za občine in ostale državne organe pripravilo obvestilo, da je v zakonodojnem postopku Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H).[več]


16.01.2020
57. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16.1.2020 - Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 ter se...[več]


15.01.2020
VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN PONOVNO SEDLA ZA MIZO

Ljubljana, 15. 1. 2020 - Prvič v letu 2020 so se sestali člani vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin in razpravljali o predlogih sprememb Zakona o financiranju občin in predlogu Poročila o delu delovne skupine za...[več]


30.12.2019
MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2019

Ljubljana, 30. 12. 2019 - Za vas smo pripravili zadnjo številko Mesečnega utripa v letu 2019. V začetku decembra so poslanke in poslanci ponovno odločali o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije v letih 2020 in 2021....[več]


30.12.2019
PRIROČNIK ZA TIPOLOGIJO STAVB

Ljubljana, 30. 12. 2019 - Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda skupaj s Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, izdalo Priročnik Tipologija stavb.[več]


24.12.2019
JAVNA DELA V LETU 2020

Ljubljana, 24. 12. 2019 - Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je objavljeno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Trenutno je na voljo 9 milijonov EUR, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna...[več]


24.12.2019
96. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 12. 2019 - Vlada RS je na svoji 96. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. [več]


20.12.2019
55. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 12. 2019 - Vlada RS je na svoji 55. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ter izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin. Vlada je...[več]


17.12.2019
POROČANJE PREMOŽENJSKEGA STANJA PO NOVEM NA PORTALU e UPRAVE

Ljubljana, 17.12.2019 - zavezanci za poročanje premoženjskega stanja bodo Komisiji za preprečevanje korupcije podatke o premoženjskem stanju od 1. januarja 2020 lahko oddali na državnem portalu eUprava.[več]


Prikazujem rezultate od 861 do 880 od skupaj 3806