20.12.2018
POJASNILA V ZVEZI Z IZVAJANJEM PREDPISOV S PODROČJA USLUŽBENSKEGA SISTEMA

Ljubljana, 20. 12. 2018 - Ministrstvo za javno upravo je na svojih spletnih straneh objavilo še nekaj dodatnih pojasnil v zvezi z izvajanjem predpisov s področja uslužbenskega sistema.[več]


13.12.2018
17. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 13. 12. 2018 - Poslanke in poslanci so na svoji 17. izredni seji med drugim potrdili Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), Zakon o...[več]


13.12.2018
12. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 12. 2018 - Vlada RS je na svoji 12. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter sprejela...[več]


12.12.2018
ODDAJA POROČIL O FINANCIRANJU VOLILNIH KAMPANJ ZA LOKALNE VOLITVE

Ljubljana, 12. 12. 2018 - Ministrstvo za javno upravo je objavilo obvestilo organizatorjem volilnih kampanj glede oddaje poročil o financiranju volilnih kampanj za lokalne volitve 2018. [več]


11.12.2018
WiFi4EU BO NA VOLJO V 103 OBČINAH PO SLOVENIJII

Ljubljana, 11. 12. 2018 - Na spletni strani Računalniške novice smo zasledili objavo, da bo WiFi4EU na voljo 103 od 145 prijavljenim občinam v Sloveniji. Občinam, ki bodo prejela ta sredstva čestitamo.[več]


11.12.2018
POJASNILO K AKTOM - DOGOVOR S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 11. 12. 2018 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.[več]


09.12.2018
11. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 12. 2018 - Vlada RS je na svoji 11. redni seji med drugim določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020 in besedilo predloga Zakona o nekaterih...[več]


05.12.2018
ZUreP-2 POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Ljubljana, 5. 12. 2018 - Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo, da so zbrali najpogostejša vprašanja in odgovore glede izvajanja ZUreP-2.[več]


03.12.2018
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA 2018

Ljubljana, 3. 12. 2018 - V tokratni številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o kompetenčnih centrih v obdobju 2014-2020, o sredstvih Sklada skladov in aktulanih razpisih.[več]


30.11.2018
MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA 2018

Ljubljana, 30. 11. 2018 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili novo številko Mesečnega utripa. Mesec november je bil v znamenju lokalnih volitev in pa pogajanj o določitvi višine povprečnine za leto 2019. Vsem izvoljenim...[več]


30.11.2018
10. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 11. 2018 - Vlada RS je na svoji 10. redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.[več]


29.11.2018
2. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 11. 2018 - 2. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 28. novembra 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Zakona o...[več]


29.11.2018
PRI MINISTRU PIKALU O INVESTICIJAH V ŠOLSKO IN ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 29. 11. 2018 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj se je sestal z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalo. Večji del pogovora je bil namenjen investicijam v šolsko in športno...[več]


23.11.2018
9. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 9. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 in se seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja...[več]


16.11.2018
8. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 8. redni seji med drugim seznanila s podpisom pisma o nameri z občinami, sprejela sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije...[več]


15.11.2018
TRETJA ŠTEVILKA eNOVIC ePROSTORA

Ljubljana, 15. 11. 2018 - Geodetska uprava RS je izdala tretjo številko eNovic projekta eProstor. V njej si lahko več preberete o zaključeni 1. fazi izboljšave zemljjiškokatastrskega prikaza in o PIS-u kot orodju za...[več]


13.11.2018
10. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 11. 2018 - Vlada je na svoji 10. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Uredba se spreminja v četrtem odstavku 4. člena – v delu, s...[več]


08.11.2018
7. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 7. redni seji med drugim seznanila z uresničevanjem sklepov v mandatu 2014–2018 in se seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in...[več]


07.11.2018
ZDRUŽENJA OBČIN Z VLADO RS PODPISALA PISMO O NAMERI O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2019

Ljubljana, 7. 11. 2018 - Danes so združenja občin z Vlado RS podpisala pismo o nameri o višini povprečnine za leto 2019 Ta bo v letu 2019 znašala 573,50€.[več]


06.11.2018
7. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 11. 2018 - Vlada RS je na svoji 7. dopisni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje in mnenje na priporočilo skupine poslank in poslancev v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev.[več]


Prikazujem rezultate od 721 do 740 od skupaj 3494