01.06.2016
NA MOP SESTANEK O SUBVENCIJAH NAJEMNIN

Ljubljana, 1. 6. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sklicalo sestanek s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in predstavniki združenj občin. Tema pogovora - ...[več]


01.06.2016
OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI PRESTAVLJENA

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je začel obravnavo vladnega Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki celovito prenavlja sistemsko ureditev dejavnosti, vendar je obravnavo prekinil in prestavil na...[več]


31.05.2016
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Konec maja so se županje in župani občin članic zbrani na 18. redni skupščini Združenja občin Slovenije. Pregledali so delo in dosežke minulega leta ter začrtali program dela za leto 2016. S predstavniki...[več]


31.05.2016
NOVELA UREDBE O ODLAGALIŠČIH ODPADKOV – POJASNILO IN VZOREC IZJAVE

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo pojasnilo v zvezi z Uredo o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16). Uredbi je dodan 76 a....[več]


27.05.2016
NA USTAVNEM SODIŠČU PREDLOG ZA TAKOJŠNJO UVEDBO POKRAJIN

Ljubljana, 27. 5. 2016 - V Forumu za Goriško so na ustavno sodišče vložili pobudo, naj državnemu zboru naloži čimprejšnjo ustanovitev pokrajin. Pokrajine so že 25 let zapisane v ustavi, a politična volja doslej nikoli ni bila...[več]


27.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 30. MAJA DO 3. JUNIJA 2016

Ljubljana, 27. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


27.05.2016
89. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 89. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o dimnikarskih storitvah in novele Zakona o državni upravi. Vlada je tudi sprejela informacijo za pripravo sprememb...[več]


26.05.2016
ZOS POZVAL K SPREMEMBI ZIPRS1617

Ljubljana, 26. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance naslovilo poziv za spremembo ZIPRS1617, saj odločitev Ustavnega sodišča RS, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki...[več]


25.05.2016
ŽUPANI IN ŽUPANJE NA 18. REDNI LETNI SKUPŠČINI ZOS

Ljubljana, 25. 5. 2016 – Župani in županje občin članic Združenje občin Slovenije so se zbrali na 18. redni letni skupščini in pregledali delo in dosežke združenja v letu 2015 ter v tem okviru sprejeli poročilo o delu in...[več]


20.05.2016
19. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 5. 2016 - 19. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 16. do 20. maja 2016. Poslanke in poslanci so me drugim sprejeli novelo Kazenskega zakonika in novelo Zakona o socialnem varstvu. DZ je opravil prvo...[več]


20.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 23. DO 27. MAJA 2016

Ljubljana, 20. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


20.05.2016
ZOS NA ARHIV RS VLOŽIL VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA OBČINE ČLANICE

Ljubljana, 20. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je v mesecu marcu 2016 na Arhiv RS vložili vlogo za potrditev vzorčnih notranjih pravil, katera bodo brezplačno na voljo občinam članicam ZOS. [več]


19.05.2016
88. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 88. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko...[več]


19.05.2016
TEŽAVE ZARADI SLABEGA DELOVANJA OMREŽJA HKOM

Ljubljana, 19. 5. 2016 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo pojasnilo v zvezi s težavami do katerih prihaja zaradi slabega delovanja komunikacijskega omrežja HKOM.[več]


18.05.2016
APEL ZOS-A PREDSEDNIKU VLADE RS GLEDE POGODB O SOFINANCIRANJU V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 18. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade RS dr. Mira Ceraraja naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na izredno perečo problematika glede vsebine osnutka pogodbe o sofinanciranju za operacije...[več]


18.05.2016
NAČRTI MOP-A NA ZAKONODAJNEM PODROČJU

Ljubljana, 17. 5. 2016 - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen s sodelavci je predstavila delo in načrte njihovega resorja.[več]


17.05.2016
NOVA ŠTEVILKA GLASILA GLAS OBČIN

Ljubljana, 17. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je izdalo novo številko glasila Glas občin. [več]


16.05.2016
INFORMACIJA O PROCESU PRIPRAVE DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 13. 5. 2016 - Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna razvojna sredstva v programskem...[več]


13.05.2016
ZOS POZVAL K SKLICU NUJNEGA SESTANKA GLEDE POGODB O SOFINANCIRANJU V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI

Ljubljana, 13. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je pozvalo ministra za finance dr. Dušana Mramorja k sklicu nujnega sestanka glede pogodb o sofinanciranju v novi finančn perspektivi.[več]


13.05.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 16. DO 20. MAJA 2016

Ljubljana, 13. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


Prikazujem rezultate od 701 do 720 od skupaj 2942