22.01.2021
VLADA RS SE JE SEZNANILA Z OSNUTKOM PREDLOGA PKP8

Ljubljana, 22. 1. 2021- Vlada je na 51. redni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, se seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih...[več]


22.01.2021
VLADA NA 50. REDNI SEJI SPREJELA UKREPE ZA ZAJEZITEV EPIDEMJE COVID-19

Ljubljana, 22. 1. 2021 - Vlada je na 50. redni seji sprejela odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19 in se seznanila s poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19,...[več]


21.01.2021
ODPRTJE VRTCEV IN ŠOL TER UVELJAVLJANJE ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI VIŠJE SILE

Ljubljana, 21. 1. 2021 - Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je na vladni spletni strani objavilo pojasnilo glede odprtja vrtcev in šol ter uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile.[več]


20.01.2021
PRIPRAVLJENA IZHODIŠČA SPREMEMB PLAČNEGA SISTEM

Ljubljana, 20. 1.2021- Prva izhodišča za spremembe plačnega sistema v javnem sektorju so že pripravljena. Z njimi bo najprej seznanjena vlada, takoj za tem pa tudi reprezentativni sindikate javnega sektorja. Po seznanitvi bodo s...[več]


20.01.2021
POJASNILO KPK ZAVEZANCEM V ZVEZI S PISNO IZJAVO

Ljubljana, 20. 1. 2021 - Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi velikega števila vprašanj glede izvajanja 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa obveznost podaje pisne izjave, da poslovni...[več]


20.01.2021
SOU 5G ŽE PRIPRAVILA SVOJO STRATEGIJO DIGITALIZACIJE, K SODELOVANJU PRI PRIJAVI NA RAZPIS PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI PA VABIMO TUDI OSTALE OBČINE

Ljubljana, 20. 1. 2021 - Ministrstvo za javno upravo je že konec leta 2019 pričelo s pripravo javnega razpisa Pametna mesta in skupnosti, na katerega se bomo s svojimi projekti lahko prijavile tudi občine, v kratkem pa naj bi...[več]


18.01.2021
MZI OBJAVIL POVABILO K ODDAJI VLOGE ZA POVRNITEV DELA STROŠKOV IZVAJALCEM IN PODIZVAJALCEM ŠOLSKIH PREVOZOV

Ljubljana, 18. 1. 2021 - Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka...[več]


14.01.2021
DOGOVOR O SODELOVANJU KPK IN ZOS

Ljubljana, 14.1.2021 - Danes se je glavni odbor Združenja občin Slovenije (GO ZOS) sestal s predsednikom Komisije za preprečevaje korupcije (KPK). Na sestanku s predsednikom KPK se je GO ZOS dogovoril za skupen pristop pri še...[več]


14.01.2021
VLADA NA 48. REDNI SEJI Z ODLOKOM ZA 60 DNI PODALJŠALA EPIDEMIJO

Ljubljana, 14. 1. 2021 - Vlada je na 48. redni seji z odlokom podaljšala epidemijo za 60 dni ter izdala oz. podaljšala še pet odlokov, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.[več]


13.01.2021
DIREKTORAT ZA JAVNO NAROČANJE OBJAVIL NAVODILA ZA SPOROČANJE PODATKOV O EVIDENČNIH NAROČILIH NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

Ljubljana, 13. 1. 2021 - Direktorat za javno naročanje je na svoji spletni strani objavil obvestilo naročnikom, da je potrebno do 28. 2. tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem...[več]


13.01.2021
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO OBJAVILO POVABILO K ODDAJI VLOGE ZA POVRNITEV DELA STROŠKOV IZVAJALCEM ŠOLSKIH PREVOZOV

Ljubljana, 13. 1. 2021 - Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) objavilo...[več]


11.01.2021
POZIV K PODAJI MNENJ K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 11. 1. 2021 - Vlada je na 47. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) in ga predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.[več]


11.01.2021
POZIV K PODAJI MNENJ NA PREDLOG ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 11. 1. 2021 - Vlada RS je na 47. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju: ZKN), ki bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin in ga posredovala v...[več]


11.01.2021
DO 31. 1. 2021 ROKI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC STRANK V SODNIH POSTOPKIH NE TEČEJO

Ljubljana, 11. 1. 2021 - Vlada RS je na 160. dopisni seji sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom.[več]


11.01.2021
OBSEŽNA NADGRADNJA MOBILNE APLIKACIJE eDAVKI

Ljubljana, 11. 1. 2021 - Finančna uprava RS je izvedla obsežno nadgradnjo mobilne spletne aplikacije eDavki, preko katere lahko po novem poslujete s FURS v imenu drugih zavezancev.[več]


10.01.2021
PRISTOJNI ODBOR PARLAMENTA O BREZPLAČNEM VRTCU ZA DRUGEGA OTROKA

Ljubljana, 11. 1. 2021 - Odbor DZ za izobraževanje, bo v sredo po skrajšanem postopku obravnaval predlog novele zakona o vrtcih, ki med drugim uresničuje koalicijsko zavezo glede vnovičnega uvajanja brezplačnega vrtca za drugega...[več]


08.01.2021
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE IZVEDEL IZPLAČILA NA PODLAGI INTERVENTNE ZAKONODAJE V VIŠINI SLABIH 27,5 MIO EVROV

Ljubljana, 8. 1. 2020 - Zavod RS za zaposlovanje je danes izvedel izplačila za ukrep karantene oz. višje sile in za ukrep čakanja na delo. Za prvi ukrep so bila izvedena izplačila v višini 264.292 evrov, za drugi ukrep pa...[več]


08.01.2021
VLADA RS MED DRUGIM DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 8. 1. 2021 – Vlada je na 47. redni seji izdala enajst odlokov v zvezi z epidemijo koronavirusa COVID-19 ter jih objavila v Uradnem listu RS. Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o...[več]


08.01.2021
25 OBČIN UPRAVIČENIH DO SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ROMSKIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 8. 1. 2021 - Vlada je prejela seznam 25 občin, ki imajo evidentirana romska naselja in bodo tako upravičene do proračunskih sredstev za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti....[več]


07.01.2021
ZAHVALA SLOVENSKE IN HRVAŠKE KARITAS ZA DONACIJO ZOS

Ljubljana, 7.1.2021 - Na Združenje občin Slovenije smo prejeli zahvalo Slovenske karitas, za našo donacijo za pomoč Hrvaški ob potresu, ki jo v celoti posredujemo v nadaljevanju, hkrati pa objavljamo še zahvalo Hrvaške karitas...[več]


Prikazujem rezultate od 681 do 700 od skupaj 3931