08.07.2016
95. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 7. 2016 – Vlada RS se je na svoji 95. redni seji med drugim seznanila s Prvim poročilom Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter novelirala...[več]


01.07.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 4.7.-8.7.2016

V tem tednu vam na kratko predstavljamo dogodke, ki se bodo odvijali na ZOS.[več]


01.07.2016
ZAHTEVA ZA PRILAGODITEV VIŠINE POVPREČNINE V 2016 IN POZIV K ZAČETKU POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2017 IN 2018

Ljubljana, 1. 7. 2016 – Združenje občin Slovenije zahteva dvig višine povprečnine še v letu 2016, Ministrstvo za finance pa pozivamo tudi k čim prejšnjemu začetku pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018.[več]


01.07.2016
94. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 94. redni seji med drugim sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov ter novelo Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.[več]


30.06.2016
SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV

Ministrstvo za javno upravo je s ciljem izboljšanja kakovosti javnega naročanja pripravilo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev. Smernice, ki med drugim ponujajo nabor meril za najugodnejšo ponudbo,...[več]


30.06.2016
ODBOR DZ PRIPRAVIL ŠTEVILNA DOPOLNILA PREDLOGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 29. 6. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Pri tem so predlog zakona dopolnili s številnimi dopolnili - veliko je bilo redakcijskih popravkov...[več]


30.06.2016
VEČ DOPOLNIL K BESEDILU USTAVNEGA ZAKONA O PRAVICI DO PITNE VODE

Ljubljana, 29. 6. 2016 - Ustavna komisija je s potrebno dvotretjinsko večino potrdila več dopolnil k predlogu ustavnega zakona, ki ureja vpis pravice do pitne vode v ustavo. Na predlog strokovne skupine so med drugim posvojili...[več]


29.06.2016
DRUGA SEJA PREDSEDSTVA ZOS V 2016

Ivančna Gorica, 28. 6. 2016 – Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na drugi redni seji v letu 2016. Obravnavane so bile predvidene spremembe proračunov države za leto 2017 in predloga proračunov za leto 2018...[več]


27.06.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV OD 27.6.-1.7.2016

Ljubljana 27.6.2016 - V tem tednu se bodo na Združenju odvijali naslednji dogodki:[več]


24.06.2016
SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O KMETIJSTVU – DONIRANJE HRANE

Ljubljana, 23. 6. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja predlog novele Zakona o kmetijstvu, med drugim želijo v njem urediti tudi področje doniranja hrane.[več]


24.06.2016
93. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 93. redni seji med drugim sprejela izhodišča za spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo proračuna za leto 2018, spremembe programov za problemska območja z visoko...[več]


22.06.2016
PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ PREKRŠKOVNE EVIDENCE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 22. 6. 2016 –Inšpektorat RS za delo prejema številne zahtevke občin za pridobitev podatkov iz prekrškovne evidence Inšpektorata RS za delo - za izvajanje javnih naročil v skladu z novim Zakonom o javnem naročanju...[več]


22.06.2016
20. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 22. 6. 2016 - 20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 21. junija 2016. Poslanke in poslanci so me drugim sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, novelo...[več]


15.06.2016
STANOVANJSKI SKLAD OBJAVIL PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V LETIH 2016-2020 V VIŠINI 30 MIO EVROV

Ljubljana, 15. 6. 2016 - Stanovanjski sklad RS je v petek, 10. junija 2016, v Uradnem listu RS, št. 41/2016 (str. 1419) objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje...[več]


13.06.2016
ODBOR DZ ZA FINANCE NI PODPRL ZVIŠANJA POVPREČNINE

Ljubljana, 13. 6. 2016 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na današnji seji obravnaval predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Združenje občin Slovenije je zahtevalo...[več]


07.06.2016
ZOS PODAL PREDLOG DODATNE SPREMEMBE K NOVELI ZIPRS1617

Ljubljana, 7. 6. 2016 - Zruženje občin Slovenije je Odboru za finance in monetarno politiko pri Državnem zboru RS podalo predlog dodatne dodatne spremembe oziroma dopolnitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]


06.06.2016
MAJSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 6. 6. 2016 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politikoje je majski številki Kohezijskih e-novic osrednjo pozornost namenja predstavitvi projektov v sklopu dnevov odprtih vrat "EU PROJEKT, MOJ PROJEKT",...[več]


03.06.2016
KOMISIJA DZ O PROBLEMATIKI KAPITALSKIH NALOŽB OBČIN TER KAPITALSKIH NALOŽB PRAVNIH OSEB V NJIHOVI LASTI

Ljubljana, 2. 6. 2016 - Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala mnenje računskega sodišča o pridobivanju kapitalskih naložb države in občin. Vladi in občinam predlaga, naj upoštevajo nasvete in predloge sodišča,...[več]


03.06.2016
90. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 90. redni seji med drugim izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za...[več]


02.06.2016
POSVET GLEDE PREDLAGANIH SPREMEMB, KI SE NANAŠAJO NA PRAVNE REŽIME TER ZAHTEVE PRI NAČRTOVANJU IN GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 2. 6. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novo prostorsko in gradbeno zakonodajo. 31. maja 2016 je bil na Agenciji RS za okolje v Ljubljani izveden posvet v zvezi z režimi po področnih zakonih, v...[več]


Prikazujem rezultate od 681 do 700 od skupaj 2942