04.07.2019
NOVO OSREDNJE SPLETNO MESTO DRŽAVNE UPRAVE

Ljubljana, 4.7.2019 - S 1. julijem 2019 je objavljeno novo osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, ki na enem mestu združuje predstavitvene vsebine ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot. Novo...[več]


04.07.2019
DRZAVNI SVET O POROČILU O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 4.7.2019 Državni svetniki so se včeraj seznanili s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike za obdobje januar 2014 - marec 2019 in poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev. [več]


03.07.2019
PREDSEDOVANJE SLOVENIJE EU IN SODELOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 2.7.2019 - Na pobudo ministra za javno upravo Rudija Medveda, so se sestali predstavniki združenj in pogovorili o možnostih sodelovanja lokalne samouprave pri predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021....[več]


28.06.2019
ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN PRIČETEK POGOVOROV ZA ODPRAVO ANOMALIJ PLAČ FUNKCIONARJEM

Ljubljana, 28.6.2019 – V Združenju občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) od Vlade zahtevamo takojšen pričetek pogovorov za odpravo anomalij plač funkcionarjev. [več]


28.06.2019
SREČANJE ZOS S PREDSTAVNIKI UKRAJINSKIH URADNIKOV

Ljubljana, 24.6.2019 - Na Centru za evropsko prihodnost (www.cep.si), so se v okviru programa Študijskih obiskov Ukrajinskih uradnikov “Travel to know-Travel to Change” srečali predstavniki Združenja občin Slovenije in ukrajinski...[več]


21.06.2019
36. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 6. 2019 - Vlada RS je na svoji 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in...[več]


19.06.2019
VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM OPRAVILA POLLETNO DELO

Ljubljana, 19. 6. 2019 - Včeraj se je na svoji 3. seji sestala Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam in obravnavala predlog končnega poročila delovne skupine. Predstavljena je bila tudi Analiza ocene finančnega...[več]


14.06.2019
NA POBUDO ZOS BO VLADA RS OBČINAM POVRNILA STROŠKE

Ljubljana, 14. 6. 2019 - Vlada RS je na včerajšnji redni seji med drugim sprejela odgovor na dopis ZDruženja občin Slovenije v zvezi s težavami občin, ki se soočajo s problematiko nelegalnih prehodov mej. Vlado RS smo v dopisu...[več]


07.06.2019
Z VARUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC O MOŽNOSTIH SODELOVANJA

Ljubljana, 7. 6. 2019 - Predsednik Združenja občin Slovenije se je na povabilo varuha človekovih pravic Petra Svetine udeležil sestanka, katerega namen je bil poiskati možnosti sodelovanja tako z združenji kot z občinami. [več]


06.06.2019
PRIROČNIK ZA IZVEDBO JAVNIH NATEČAJEV

Ljubljana, 6. 6. 2019 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli Priročnik za izvedbo javnih natečajev, katerega osnovni namen je podati praktične napotke javnim uslužbencem, ki se srečujejo z izvedbo javnih natečajev, in...[več]


04.06.2019
NOVICE DIREKTORATA ZA JAVNO NAROČANJE

Ljubljana, 4. 6. 2019 - Direktorat za javno naročanje je objavil novo izdajo DJNovic. Uporabnike med drugim obveščajo, da je v sklopu tehnološke prenove sisteme e-JN zaživel prenovljen portal za podporo elektronskemu javnemu...[več]


31.05.2019
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2019 - Na Združenju občin Slovenije smo za vas pripravili že peto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip. V mesecu maju, ki je bil precej deževno obarvan, je potekalo veliko aktivnosti.[več]


31.05.2019
ODZIV MINISTRSTEV NA SPREJETE SKLEPE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 31. 5. 2019 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo sklepe, sprejete na redni letni Skupščini Združenja občin Slovenije, ki je potekala 11. marca 2019 v Litiji. Prejeli smo odgovore na osem sprejetih...[več]


26.05.2019
32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno...[več]


23.05.2019
3. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 22. 5. 2019 - Na današnji 3. seji Predsedstva ZOS, so člani obravnavali vmesno poročilo o delu vladne delovne skupine za znižanje stroškov občinam, o oblikovanju pokrajin v Sloveniji, o oblikovaju programov za...


20.05.2019
51. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 51. dopisni seji med drugim odločila, da bo odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, bo država občinam povrnila stroške. K ukrepanju na tem področju...[več]


17.05.2019
REZULTATI IZBORA OBČIN ZA PRIDOBITEV BONA V OKVIRU DRUGEGA JAVNEGA RAZPISA IZ NASLOVA WIFI4EU POBUDE

Ljubljana, 17.5.2019 - Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate drugega javnega razpisa v okviru pobude WiFi4EU. Objavljen je seznam občin po posameznih državah članicah EU, Norveške in Islandije, ki so...[več]


16.05.2019
31. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim sprejela Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in odgovore na pisna poslanska vprašanja v zvezi z dvigom povprečnin občinam in...[več]


13.05.2019
DZ SPREJEL ZAMIK NOVEGA MNOŽIČNEGA VREDTENJA

Ljubljana, 13.5.2019 - DZ je danes sprejel noveli zakonov, s katerima je izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknil z julija letos na marec prihodnje leto. Vlada je zamik predlagala, da se uredijo vsi...[več]


10.05.2019
USMERITVE ZA POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJETJA OPPN V SKLADU Z ZAKONOM O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-2)

Ljubljana, 10.5.2019- Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN v skladu z ZUreP-2, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja [več]


Prikazujem rezultate od 641 do 660 od skupaj 3494