10.02.2022
OBJAVLJEN OSNUTEK NAČRTA ZMANJŠANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI, KI PRINAŠA MILIJARDO EVROV FINANČNIH POSLEDIC

Ljubljana, 9. 2. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 (v nadaljevanju: Načrt) in ga poslalo v javno obravnavo. V šestletnem obdobju bo...[več]


10.02.2022
POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA- PREDLOG SINDIKATOV PO GROBIH OCENAH OCENJEN NA 1,5 MILIJARDE EVROV

Ljubljana, 10.2.2022 - Včeraj je potekala seja pogajalske skupine vlade z sindikati javnega sektorja, na seji je sodeloval tudi predstavnik Združenja občin Slovenije. Danes se bo sestala vladna pogajalska skupina in bo...[več]


04.02.2022
ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA K ODPRAVI PLAČNIH NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV TER DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV

Ljubljana, 4. 2. 2022 - Združenja občin so na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo v skupnem dopisu opozarjajo, da je treba pristopiti k ureditvi in odpravi nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in...[več]


04.02.2022
VLADA RS IZDALA UREDBO O KARTI REGIONALNE POMOČI ZA 2022-2027

Ljubljana, 4. 2. 2022 - Vlada RS je na 113. redni seji, ki je potekala 3. 2. 2022, določila besedilo novele Zakona o državni upravi in novele Zakona o spodbujanju investicij. Vlada RS je izdala tudi spremembe Uredbe o namenitvi...[več]


03.02.2022
ZOS Z AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O NUJNIH UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV POZVAL K DVIGU POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana, 3. 2. 2022 - Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS in Vladi RS posredovalo predlog amandmaja k predlogu Zakona o nujnih ukrepi za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov....[več]


02.02.2022
PREDSEDSTVO ZOS DRŽAVI PREDLAGA, DA ZARADI DVIGA CEN ENERGENTOV IN OSTALIH PODRAŽITEV DVIGNE VIŠINO POVPREČNINE

Ljubljana, 2. 2. 2022 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 1. redni seji razpravljalo o posledicah, s katerimi se soočajo tudi občine zaradi dviga cen energentov, hrane in storitev. Združenje je Vladi RS že...[več]


02.02.2022
POZIV GURS OBČINAM - USKLAJEVANJE MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 2. 2. 2022 - Geodetska uprava RS je je na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki določa obveznost in način preverjanja modelov vrednotenja, kot organ vrednotenja dolžna preveriti modele...[več]


01.02.2022
PRVA IZDAJA MESEČNEGA UTRIPA V LETU 2022

Ljubljana, 1. 2. 2022 - Združenje občin Slovenije je izdalo prvo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. Januar je bil zelo dejaven mesec, zato si v njem med drugim preberite več tudi o pobudi ZOS za dvig povprečnine.[več]


01.02.2022
VLADA DOLOČILA SPREMEMBE PRI TESTIRANJIH NA COVID-19

Ljubljana, 1. 2. 2022 - Vlada RS je na 323. dopisni seji, ki je potekala 31. 1. 2022, izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. [več]


31.01.2022
ZOS VLADI RS PODAL PREDLOG DVIGA POVPREČNINE ZARADI ZVIŠANJA CEN ENERGENTOV

Ljubljana, 31. 1. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo pobudo, da se v predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov določi nova višina povprečnine za...[več]


31.01.2022
VLADA RS DOLOČILA UKREPE ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV

Ljubljana, 31. 1. 2022 - Vlada RS je na 112. redni seji, ki je potekala 29. 1. 2022, določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, predloga Zakona o ukrepih za...[več]


28.01.2022
S SPREMEMBAMI ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDARVSTVENEM ZAVAROVANJU KRAJŠA OBDOBJA NADOMESTILA ZA BOLEZEN ALI POŠKODBO

Ljubljana, 28. 1. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 94. izredni seji, ki je potekala 26. 1. 2022 sprejeli novelo Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. [več]


28.01.2022
VLADA RS PODLJŠALA UKREP POMOČI ZA NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV NA VIRUS SARS-CoV-2 ZA SAMOTESTIRANJE

Ljubljana, 28. 1. 2022 - Vlada RS je na 111. redni seji sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 in Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Vlada...[več]


27.01.2022
DRŽAVNI SVET MINISTRSTVU ZA KULTURO IN MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO DAL POBUDO UPOŠTEVANJA LASTNIŠTVA KRAJEVNIH OZ. ČETRTNIH SKUPNOSTI PRI JAVNIH POZIVIH IN RAZPISIH OBČINAM

Ljubljana, 27. 1. 2022 - Državni svet RS je na svoji 47. redni seji, ki je potekala 26. 1. 2022, podprl predlagane spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih in podal dve zakonodajni iniciativi glede dodatnega državnega praznika in...[več]


26.01.2022
UVELJAVITEV NOVEGA REK OBRAZCA PRESTAVLJENA NA 1. SEPTEMBER 2022

Ljubljana, 26. 1. 2022 - Finančna uprava RS (FURS) je v lanskem letu začela s prenovo REK obrazcev, po kateri bo ukinjenih več obstoječih REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD) in obrazec ZAP/M, hkrati pa bo uveden enoten...[več]


26.01.2022
PRIROČNIK ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE

Ljubljana, 26. 1. 2022 - Ministrstvo za finance je pripravilo Priročnik za pripravo zaključnega računa proračuna občine, katerega namen je pomoč občinam pri pripravi zaključnega računa proračuna občine, finančnih načrtov...[več]


25.01.2022
MINISTRSTVO ZA KULTURO OBJAVILO JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V KULTURNO INFRASTRUKTURO OBČIN

Ljubljana, 25. 1. 2022 - Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, v okviru katerega je na voljo največ 4.000.000,00 EUR.[več]


25.01.2022
ZOS Z MINISTROM POKLUKARJEM O IZZIVIH PRIMARNEGA ZDRAVSTVA

Ljubljana, 25. 1. 2022 –Združenje občin Slovenije se je na povabilo ministra za zdravje Janeza Poklukarja udeležilo sestanka, katerega tema so bili izzivi primarnega zdravstva. Sestanka se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert...[več]


21.01.2022
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE OPOZORILA NA SPREMEMBE ZAKONODAJE NA PODROČJU OMEJITEV POSLOVANJA

Ljubljana, 21. 1. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije je na svojih spletnih straneh objavila obvestilo o spremembi zakonodaje na področju omejitev poslovanja, katero je prinesel Zakon o debirokratizaciji. Ta stopi v...[več]


21.01.2022
Z DOPOLNITVIJO ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE DELNA POVRNITEV STROŠKOV OBMEJNIM OBČINAM

Ljubljana, 21. 1. 2022 - Vlada RS je na 110. redni seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, besedilo predloga novele Zakona o kmetijstvu in izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih...[več]


Prikazujem rezultate od 421 do 440 od skupaj 4027