11.04.2022
OBČINAM 5 MILIJONOV ZA POVRAČILA ZARADI NADZORA MEJE

Ljubljana, 11. 4.2022 - V letošnjem proračunu je za povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje namenjenih pet milijonov evrov, od tega bosta dva milijona razdeljena med vse občine, tri milijone pa zgolj tistim na južni...[več]


08.04.2022
NA 99. IZREDNI SEJI DZ RS SPREJET ZAKON O ZAGOTAVLJANJU INVESTICIJ V ŠPORTNO INFRSATRUKTURO

Ljubljana, 8. 4. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 99. izredni seji, ki je potekala 31. 3. do 6. 4. 2022, so med drugim sprejeli Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, Zakon o spremembi Zakona o...[več]


08.04.2022
Z UREDBO O NADOMESTILU ZA IZRABO PROSTORA ZA PROIZVODNO NAPRAVO NA VETER OBČINE UPRAVIČENKE DO NADOMESTILA

Ljubljana, 8. 4. 2022 - Vlada RS je na 121. redni seji, ki je potekala 7. 4. 2022, med drugim sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in izdala Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za...[več]


06.04.2022
NA OKOLJSKEM MINISTRSTVU PRIPRAVILI PREDLOG UREDBE O RAZREŠITVI NASPROTJA JAVNIH INTERESOV

Ljubljana, 6. 4. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov, katero je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.[več]


06.04.2022
PRIPRAVLJEN PREDLOG UREDBE O SMERNICAH NOSILCEV PROSTORA

Ljubljana, 6. 4. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o smernicah nosilcev urejanja prostora, katero je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Rok za oddajo pripomb je 5. 5. 2022.[več]


05.04.2022
VLADA RS PODALA SOGLASJE K PREDLOGOM AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH

Ljubljana, 5. 4. 2022 - Vlada RS je na 357. dopisni seji, ki je potekala 4. 4. 2022, podala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom 2), ki ga je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za...[več]


05.04.2022
PRISTOJNI ODBOR DZ O ZAKONIH O CESTAH IN UPRAVLJANJU JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Ljubljana, 5. 4. 2022 - Odbor DZ za infrastrukturo in prostor je včeraj obravnaval zadnji predlog prenovljenega zakona o cestah, ki ob prenosu evropske zakonodaje prinaša razne posodobitve, in predlog zakona o upravljanju...[več]


04.04.2022
MOP PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O POVPREČNIH STROŠKIH OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE IN IZRAČUNU KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA PODLAGI NADOMESTNIH PODLAG

Ljubljana, 4. 4. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag,...[več]


04.04.2022
VLADA RS SPREJELA UREDBO O IZRAČUNU VIŠINE POVRAČILA DELA STROŠKOV OBČINAM ZARADI POVEČANEGA NADZORA DRŽAVNE MEJE

Ljubljana, 4. 4. 2022 -Vlada RS je na 120. redni seji, ki je potekala 1. 4. 2022, med drugim izdala Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin, Uredbo o izračunu višine povračila dela stroškov občinam...[več]


31.03.2022
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO UPRAVNIM ENOTAM POSLALO DOPIS V ZVEZI S STROŠKI LETOŠNJIH LOKALNIH VOLITEV

ljubljana, 31. 3. 2022 - S strani Ministrstva za javno upravo smo v vednost prejeli dopis glede stroškov zvedbe lokalnih volitev 2022. Prvi krog lokalnih volitev bo potekal 20. 11. 2022, drugi pa 4. 12. 2022.[več]


31.03.2022
MOP PRIPRAVIL OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI UREDBE O UPRAVLJANJU KAKOVOSTI KOPALNIH VODA

Ljubljana, 31. 3. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija je objavljen osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda (v nadaljevanju: Uredba) , katero je pripravilo Ministrstvo za okolje in...[več]


30.03.2022
OBVESTILO OBČINAM GLEDE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE ZA OSEBE IZ UKRAJINE

Ljubljana, 30. 3. 2022 - S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) smo prejeli pojasnila v zvezi s plačevanjem turistične in promocijske takse oseb iz Ukrajine.[več]


29.03.2022
MINISTRSTVO ZA KULTURO PRIPRAVILO PREDLOG UREDBE O VARSTVENIH OBMOČJIH DEDIŠČINE

Ljubljana, 29. 3. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o varstvenih območjih dediščine, katero je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Rok za podajo pripomb je 11. 4. 2022.[več]


29.03.2022
MED SPREJETIMI ZAKONI 30. REDNE SEJE DZ RS TUDI NOVELA ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM IN NOVELA ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 29. 3. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 30. redni seji, ki je potekala od 14. 3. 2022 pa do 23. 3. 2022, med drugim sprejeli novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o agrarnih skupnosti,...[več]


28.03.2022
JAVNI RAZPIS NA PODROČJU ROMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2022

Ljubljana, 28.3.2022 - Ministrstvo za kulturo je po ustavljenem postopku javnega razpisa na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji – razpis je bil objavljen 28. januarja 2022 –, objavilo nov javni razpis za izbor...[več]


28.03.2022
SLOVENSKI PARLAMENT 2018 - 2022

Ljubljana, 28.3.2022 - Mandat poslancev, izvoljenih v DZ leta 2018, se tokrat prvič po letu 2011 ne bo končal predčasno. Aktualni sklic DZ je postregel z več posebnostmi, med drugim je DZ glasoval o dveh vladah, 10 interpelacijah...[več]


28.03.2022
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE 2022

Ljubljana, 28.3.2022 - Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega...[več]


25.03.2022
PREDSTAVITEV UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV

Ljubljana, 25.3.2022 - MOP je v organizaciji ostalih partnerjev in ZOS ta teden predstavilo Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.[več]


25.03.2022
PRENOS LASTNIŠTVA NAMAKALNEGA SISTEMA Z DRŽAVE NA OBČINE

Nova Gorica, 24. 3.2022- Mestni svetniki v Novi Gorici so potrdili, da lahko občina od ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za okolje in prostor prevzame namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček. Svetniki se zavedajo, da...[več]


25.03.2022
NOVOSTI DOHODNINSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 25.3.2022 - Ta teden je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu...[več]


Prikazujem rezultate od 341 do 360 od skupaj 4023