16.06.2022
VLADA RS SPREJELA UKREPE NA PODROČJU NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV

Ljubljana, 16. 6. 2022 - Vlada RS je na 4. redni seji, ki je potekala 15. 6. 2022, med drugim sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Uredbo o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo...[več]


10.06.2022
PRIPRAVLJEN PREDLOG UREDBE O REGISTRU PRAVNIH AKTOV LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 10. 6. 2022 - Služba Vlade RS za zakonodajo je v sodelovanju z Uradnim listom RS pripravila predlog Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: Uredba). Rok za posredovanje pripomb je 7. 7. 2022.[več]


10.06.2022
PODPISANA POGODBA ZA IZVAJANJE PROTITOČNE OBRAMBE ZA 63 OBČIN

Ljubljana, 10. 6. 2022 - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, z na razpisu izbranim izvajalcem, Letalskim centrom Maribor, podpisala pogodbo za izvajanje letalske obrambe pred točo na območju severovzhodne...[več]


10.06.2022
DRŽAVNI SVET DOLOČIL BESEDILO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O DRŽAVNEM SVETU

Ljubljana, 10. 6. 2022 - Državni svet RS je na svoji 52. seji, ki je potekala 8. 6. 2022, določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu in ga posredoval Državnemu zboru v obravnavo in...[več]


09.06.2022
PRIPRAVLJEN PREDLOG NOVELE PREDLOG ZAKONA O OSKRBI S PLINI

Ljubljana, 9. 6. 2022 - Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Spremembe zakona so nujne zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in...[več]


08.06.2022
NA MGRT PRIPRAVILI PREDLOG ZAKONA O OHRANJANJU IN RAZVOJU ROKODELSTVA

Ljubljana, 8. 6. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZorR), katerega je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predlog Zakona...[več]


08.06.2022
IZTEK RAZPISA ZA JAVNA NAJEMNA STANOVANJA IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 8. 6. 2022 – Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo obvestilo o izteku razpisa za javna najemna stanovanja. Rok za prijave na razpis za javna najemna stanovanja iz Načrta za okrevanje in odpornost se je iztekel...[več]


07.06.2022
OBČINA LJUBNO OB SAVINJI ZMAGOVALKA 2. NACIONALNEGA IZBORA ZA NAJUSPEŠNEJŠO PODEŽELSKO SKUPNOST

Ljubljana, 7. 6. 2022 - Občina Ljubno, zmagovalka 2. nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko skupnost, uteleša slogan »Gradimo mostove«; po mnenju ocenjevalne komisije se zdi, da je gradnja mostov njeno najljubše delo. S...[več]


07.06.2022
NA KPK PRIPRAVILI SISTEMSKO POJASNILO O NASPROTJU INTERESOV

Ljubljana, 7. 6. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije je, oblikovanja celostnega pojasnila o področju nasprotja interesov sprejela novo sistemsko pojasnilo, ki je priročniško naravnano in za lažje razumevanje zakonskih...[več]


07.06.2022
DRŽAVNI PRORAČUN V PRVIH PETIH MESECIH LETOŠNJEGA LETA

Ljubljana, 7. 6. 2022 – ministrstvo za finance je objavilo obvestilo, da je državni proračun po preliminarnih podatkih v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležil približno 5,30 milijarde evrov prihodkov, kar je 783,5...[več]


06.06.2022
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE V LETIH 2022 IN 2023

Ljubljana, 6. 6. 2022 - v Uradnem listu RS, št. 76/2022, z dne 31. 5. 2022, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in...[več]


01.06.2022
POJASNILO MOP ZA IZVAJANJE NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA DO SPREJEMA PODZAKONSKIH AKTOV

Ljubljana, 1. 6. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo pojasnilo glede izvajanja novega Gradbenega zakona, (Uradni list RS št. 199/21), ki je začel veljati 31. decembra 2021 in se začne uporabljati z današnjim dnem.[več]


31.05.2022
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2022 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili že peto izdajo letošnjega Mesečnega utripa. V njem si lahko med drugim več preberite o pozivu ZOS za dvig povprečnine. [več]


31.05.2022
POZIV ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K DVIGU POVPREČNINE

Ljubljana, 31. 5. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za finance naslovilo dopis, v katerem pozivamo k dvigu povprečnine za prihodnji dve leti. Razlog so nenehne podražitve, ki imajo vpliv tudi na...[več]


31.05.2022
VLADA RS IZDALA UREDBO O IZVAJANJU ZAKONA O STANOVANJSKI JAMSTVENI SHEMI ZA MLADE

Ljubljana, 31. 5. 2022 - Vlada RS je na 383. dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, Uredbo o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno...[več]


30.05.2022
VLADA RS SPREJELA KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN

ljubljana, 30. 5. 2022 - Vlada RS je na 382. dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, sprejela Konsolidirano...[več]


27.05.2022
V NRP 2022-2025 UVRŠČENI NOVI PROJEKTI V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJA PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJA NANJE

Ljubljana, 27. 5. 2022 - Vlada je na 381. dopisni seji med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila 12 novih projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.[več]


26.05.2022
VLADA RS MED DRUGIM SPREJELA POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI ZA LETA 2017, 2018, 2019 IN 2020

Ljubljana, 26. 5. 2022 - Vlada RS je na 380. dopisni seji sprejela letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in razporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela je tudi Poročilo o...[več]


24.05.2022
MOP PRIPRAVIL NOV PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE

Ljubljana, 24. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki se od prejšnjega razlikuje v sistemskih določbah proizvajalčeve...[več]


24.05.2022
V DZ RS VLOŽEN PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA CELOVITO UREDITEV POLOŽAJA RAZSELJENIH OSEB IZ UKRAJINE IN ZA POMOČ GOSPODARSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZARADI POSLEDIC UKRAJINSKE KRIZE

Ljubljana, 24. 5. 2022 - Vlada RS je v nujni postopek sprejema v Državnem zboru RS vložila predlog Zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike...[več]


Prikazujem rezultate od 281 do 300 od skupaj 4027