29.03.2022
MINISTRSTVO ZA KULTURO PRIPRAVILO PREDLOG UREDBE O VARSTVENIH OBMOČJIH DEDIŠČINE

Ljubljana, 29. 3. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o varstvenih območjih dediščine, katero je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Rok za podajo pripomb je 11. 4. 2022.[več]


29.03.2022
MED SPREJETIMI ZAKONI 30. REDNE SEJE DZ RS TUDI NOVELA ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM IN NOVELA ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 29. 3. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 30. redni seji, ki je potekala od 14. 3. 2022 pa do 23. 3. 2022, med drugim sprejeli novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o agrarnih skupnosti,...[več]


28.03.2022
JAVNI RAZPIS NA PODROČJU ROMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2022

Ljubljana, 28.3.2022 - Ministrstvo za kulturo je po ustavljenem postopku javnega razpisa na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji – razpis je bil objavljen 28. januarja 2022 –, objavilo nov javni razpis za izbor...[več]


28.03.2022
SLOVENSKI PARLAMENT 2018 - 2022

Ljubljana, 28.3.2022 - Mandat poslancev, izvoljenih v DZ leta 2018, se tokrat prvič po letu 2011 ne bo končal predčasno. Aktualni sklic DZ je postregel z več posebnostmi, med drugim je DZ glasoval o dveh vladah, 10 interpelacijah...[več]


28.03.2022
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE 2022

Ljubljana, 28.3.2022 - Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega...[več]


25.03.2022
PREDSTAVITEV UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV

Ljubljana, 25.3.2022 - MOP je v organizaciji ostalih partnerjev in ZOS ta teden predstavilo Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.[več]


25.03.2022
PRENOS LASTNIŠTVA NAMAKALNEGA SISTEMA Z DRŽAVE NA OBČINE

Nova Gorica, 24. 3.2022- Mestni svetniki v Novi Gorici so potrdili, da lahko občina od ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za okolje in prostor prevzame namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček. Svetniki se zavedajo, da...[več]


25.03.2022
NOVOSTI DOHODNINSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 25.3.2022 - Ta teden je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu...[več]


25.03.2022
SPREJETI VSI PODZAKONSKI AKTI NA PODLAGI ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 25.03.2022 - Zakon o katastru nepremičnin - ZKN se prične uporabljati 4. 4. 2022. Sprejetih je bilo vseh deset podzakonskih aktov, ki jih predvideva ZKN. Zadnji, to je Pravilnik o vodenju podatkov katastra...[več]


24.03.2022
EK S PREDLOGI ZA OMILITEV POSLEDIC VISOKIH CEN ENERGENTOV

Ljubljana, 24. 3.2022 - Evropska komisija je včeraj predstavila ukrepe za soočanje z naraščajočimi cenami energije. Med njimi je zakonodajni predlog, v skladu s katerim bi morala biti skladišča plina do novembra 80-odstotno...[več]


23.03.2022
PREDSTAVLJEN NACIONALNI PROGRAM ZA SKLAD ZA AZIL, MIGRACIJE IN VKLJUČEVANJE (AMIF)

Ljubljana, 23. 3. 2022 - Danes je v organizaciji Ministrstva za notranje zadeve potekal posvet, na katerem je bil predstavljen Nacionalni program za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF), katerega se je udeležila tudi...[več]


23.03.2022
MDDSZ PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O PRIJAVI NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU

Ljubljana, 23. 3. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, katerega je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. [več]


22.03.2022
INFORMACIJE O IZVAJANJU JAVNIH RAZPISOV ZA SISTEM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE IN VODOVODNE SISTEME

Ljubljana, 22. 3. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na svoji spletni strani objavilo aktualne informacije v zvezi z izvajanjem javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodne sisteme....[več]


21.03.2022
2. NACIONALNI NATEČAJ ZA NAJUSPEŠNEJŠO PODEŽELSKO SKUPNOST POD SLOGANOM »GRADIMO MOSTOVE"

Ljubljana, 21. 3. 2022 - Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki mu je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaupalo koordinacijo postopka izbora, poziva podeželske skupnosti (vas, skupino vasi, občino, skupino...[več]


21.03.2022
PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA

ljubljana, 21. 3. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predlog Zakona o gospodarskih javnih službah, katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog Zakona predvideva tudi finančne...[več]


21.03.2022
VLADA RS DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

ljubljana, 21. 3. 2022 - Vlada RS je na 349. dopisni seji, ki je potekal 18. 3. 2022 določila besedilo predloga Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa.[več]


18.03.2022
IZVAJANJE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST V OKVIRU DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Ljubljana, 18. 3. 2022 - Direkcija RS za vode (DRSV) je objavila obvestilo v zvezi z izvajanjem naložb v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Te naložbe so...[več]


18.03.2022
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE IZDALO NOVO ŠTEVILKO ČASOPISA GLAS OBČIN

Ljubljana, 18. 3. 2022 - Združenje občin Slovenije je pripravilo novo številko časopisa Glas občin. V njem si lahko med drugim preberete zelo zanimiva intervjuja z županom Občine Šentjur mag. Markom Diacijem in županom Občine...[več]


18.03.2022
VLADA RS SPREJELA DRUGI PAKET UKREPOV STRATEŠKEGA SVETA ZA DIGITALIZACIJO

Ljubljana, 18. 3. 2022 - Vlada RS je na 118. redni seji sprejela predlog Zakona o elektronskih komunikacijah, sklep o ukrepih za izvajanje Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb in potrdila drugi paket ukrepov Strateškega...[več]


15.03.2022
VLADA RS Z UREDBO DOLOČILA NAJVIŠJE DOVOLJENE DROBNOPRODAJNE CENE NAFTNIH DERIVATOV IN Z ODLOKOM ODPRAVILA ZAČASNE UKREPE V UPRAVNIH ZADEVAH ZARADI COVID-19

Ljubljana, 15. 3. 2022 - Vlada RS je na 346. dopisni seji sprejela Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov in izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in...[več]


Prikazujem rezultate od 261 do 280 od skupaj 3931