Občine članice

V Skupno notranjerevizijsko službo Združenja občin Slovenije so vključene občine:

 1. Apače    
 2.  Bled
 3. Bloke
 4. Bovec
 5. Cerkno
 6. Dobrna
 7. Dolenjske Toplice
 8. Gorenja vas-Poljane
 9. Kanal ob Soči
 10. Kobarid
 11. Ljubno
 12. Lukovica
 13. Miren-Kostanjevica
 14. Mirna
 15. Mirna Peč
 16. Mokronog-Trebelno
 17. Oplotnica
 18. Ormož
 19. Pivka
 20. Poljčane
 21. Semič
 22. Sežana
 23. Slovenska Bistrica
 24. Sveti Tomaž
 25. Šentjernej
 26. Šentrupert
 27. Škocjan
 28. Šmarješke Toplice
 29. Šmartno pri Litiji
 30. Štore
 31. Tišina
 32. Tolmin
 33. Vipava
 34. Vodice
 35. Vrhnika
 36. Železniki

 

 * * *