Občine članice

V Skupno notranjerevizijsko službo Združenja občin Slovenije so vključene občine:

 1. Apače    
 2.  Bled
 3. Bloke
 4. Bovec
 5. Cerkno
 6. Dobrna
 7. Dolenjske Toplice
 8. Gorenja vas-Poljane
 9. Kanal ob Soči
 10. Kobarid
 11. Ljubno
 12. Miren-Kostanjevica
 13. Mirna
 14. Mirna Peč
 15. Mokronog-Trebelno
 16. Oplotnica
 17. Ormož
 18. Pivka
 19. Poljčane
 20. Semič
 21. Sežana
 22. Slovenska Bistrica
 23. Sveti Tomaž
 24. Šentjernej
 25. Šentrupert
 26. Škocjan
 27. Šmarješke Toplice
 28. Šmartno pri Litiji
 29. Štore
 30. Tišina
 31. Tolmin
 32. Vipava
 33. Vodice
 34. Vrhnika
 35. Železniki

 

 * * *