Občine članice

V Skupno notranjerevizijsko službo Združenja občin Slovenije so vključene občine:

1.       Apače

2.       Bled

3.       Bloke

4.       Bovec

5.       Cerkno

6.       Dobrna

7.       Dolenjske Toplice

8.       Kanal ob Soči

9.       Kobarid

10.   Ljubno

11.   Lukovica

12.   Miren-Kostanjevica

13.   Mirna

14.   Mirna peč

15.   Mokronog-Trebelno

16.   Oplotnica

17.   Ormož

18.   Pivka

19.   Poljčane

20.   Semič

Slovenska Bistrica

21.   Sveti Tomaž

22.   Šentjernej

23.   Šentrupert

24.   Škocjan

25.   Šmarješke Toplice

26.   Šmartno pri Litiji

27.   Štore

28.   Tišina

29.   Tolmin

30.   Vipava

31.   Vodice

32.   Vrhnika

33.   Železniki