Akti Skupne notranjerevizijske službe Združenje občin Slovenije

1. Pravilnik o delovanju Skupne notranjerevizijske službe ZOS  

2. Javni razpisi - shematski prikaz procesa

 

* * *