Akti Skupne notranjerevizijske službe Združenje občin Slovenije

1. Pravilnik o delovanju Skupne notranjerevizijske službe ZOS  

 

* * *