NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije je služba občin članic, ki je bila ustanovljena 2008. Za občine članice opravlja vsakoletno notranjo revizijo. V letu 2017 je v Skupno notranjerevizijsko službo vključenih že 37 občin članic.