Občine članice

Grb

Grb

Regija

3

Ime občine

Občina Vuzenica

Naslov

Mladinska ulica 1

Pošta

2367 Vuzenica

Telefon

(02) 879 12 20

Fax

(02) 879 12 21

Župan

Franjo (Franc) Golob

Predlgajatelj župana

Danica Golob in skupina volivcev

Število prebivalcev

2813

Število naselij

5

Površina

50,5 km2

Email

obcina.vuzenica@siol.net

Spletni naslov

http://www.vuzenica.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 14:30

Sre: 8:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 12:30

 

Opis

Vuzenica spada med najstarejša naselja v dolini, kraj Vuzenica pa je bil prvič omenjen leta 1238. V isti listini sta omenjena tudi grad in cerkev. Prvotna naselbina Stari trg se je razvila ob cerkvi sv. Nikolaja, kasneje pa je Kolon II. Vuzeniški pod grajskim gričem dal zgraditi Novi trg. Markht Saeldenhofen je imel posebne privilegije in šele leta 1850 so k trgu priključili sosednje kmečke občine. Menjavali so se zemljiški gospodje, kasneje tudi države, a kulturna dediščina, ki se je tukaj ohranila, je tako bogata, da se lahko postavlja ob bok mnogim večjim in bogatejšim krajem. Najodličnejši so zagotovo sakralni spomeniki - cerkve, kapelice in znamenja, brez katerih se tudi umetnostna dediščina ne bi mogla ponašati s tolikšno odličnostjo.
Ni naključje, da je v Vuzenici v prejšnjem stoletju služboval tudi lavantinski škof, pisatelj in narodni buditelj Anton Martin Slomšek(1800-1862).
Zgodovinska znamenitost kraja je vuzeniški grad, ki je danes razvalina. Zidati so ga začeli v obdobju 1220-1235. Grad je mnogo prispeval k razvoju kraja, njegovi lastniki so bili trški gospodje. Zadnji lastnik gradu je bil slikar Oskar von Pistor. Ohranjenih je nekaj čudovitih oljnih slik, ki prikazujejo podobo takratne Vuzenice.

Lokacija

Lokacija

Nazaj