Občine članice

Grb

Grb

Regija

8

Ime občine

Občina Vrhnika

Naslov

Tržaška cesta 1

Pošta

1360 Vrhnika

Telefon

(01) 755 54 10

Fax

(01) 750 51 58

Župan

Daniel Cukjati

Predlgajatelj župana

Daniel CUKJATI in skupina volivcev

Število prebivalcev

18361

Število naselij

25

Površina

115 km2

Email

obcina.vrhnika@vrhnika.si

Spletni naslov

http://www.vrhnika.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 13:00

Opis

Vrhnika ima v svojem grbu ladjo in četudi odmislimo na ladjo Argo ter staro pripovedko o argonavtih, je nastanek in razvoj Vrhnike najtesneje povezan z ladjami in prometom po mirno tekoči in globoki Ljubljanici, ki izvira tukaj kot velika reka iz enajstih kraških izvirov. Hkrati stoji Vrhnika tamkaj, kjer je najkrajši in najzložnejši prehod iz Ljubljanske kotline čez notranjske in kraške gozdnate planote proti morju, ki je že v davnih časih zvabil človeka, da si je utrl pot skozi ne preveč prijazno pokrajino.
Vrhnika ima danes bogato kulturno dediščino. Ob glavni cesti v središču mesta stoji spomenik, posvečen največjemu slovenskemu pisatelju, dramatiku in pesniku Ivanu Cankarju. “Enajsta šola, Bog s teboj! Milo se mi stori, kadar se spomnim nate, zibel življenja in spoznanja.” To “šolo” je proslavil Ivan Cankar in jo opisal v črtici Moje življenje. Hiša, v kateri se je leta 1876 rodil Ivan Cankar, je bila lesena in krita s slamo. Pogorela je leta 1879. Odtlej so morali Cankarjevi gostovati po raznih opuščenih hlevih in hišah po vsej Vrhniki. Hišo so prevzeli novi lastniki in ji leta 1880 dali takšno podobo, kot jo ima danes. Notranjost je razdeljena v bivalni prostor, izbo in črno kuhinjo. V njej je pohištvo in druga oprema s preloma stoletja, s čimer želimo prikazati utrip vsakdana pri Cankarjevih. Spominska hiša je razglašena za kulturni spomenik.
Ena najstarejših in najpomembnejših stavb na Vrhniki je Lavrenčičeva hiša - Stara pošta. Stoji na bregu Ljubljanice, kjer je bilo nekoč potniško pristanišče. Po nekaterih domnevah je bila stavba zgrajena v 15. stoletju. V njej so bili nekdaj mitnica, pošta in gostišče, v katerem je leta 1728 prenočil cesar Karel VI. Danes je stavba last Industrije usnja Vrhnika.
Znamenitost Vrhnike je tudi Bistra. Že v rimski dobi so ljudje poznali izvire rečice Bistre, ob njej pa majhno naselbino. V pozni antiki je pot z Vrhnike vodila skozi Bistro v Borovnico in Podpeč, o čemer še danes pričajo v Bistri ohranjeni rimski kamni. Danes si lahko obiskovalci v osrednji zbirki Tehniškega muzeja v Bistri ogledajo gozdarsko, lesarsko, lovsko, ribiško, tekstilno, kmetijsko, prometno in elektrostrojno zbirko. Muzej za obiskovalce različnih starosti pripravlja programe, ki popestrijo obisk in ki jim celotni kompleks predstavijo kot tehniško, kulturnozgodovinsko in naravno znamenitost. Del nekdaj bogate arhitekturne dediščine širšega okoliša Vrhnike predstavljajo kašče, ki so se ohranile do danes. Kašča je bila prostor, ki je služil za shranjevanje živil, predvsem žita. Največkrat je to samostojna stavba ali prostor v stanovanjski hiši. Najstarejša je Jelovčanova kašča, ki nosi letnico 1808. Danes kašče služijo svojemu namenu le še tam, kjer se je ohranilo kmečko gospodarstvo. Zob časa počasi uničuje kašče, s tem pa tudi dokaz visoke kulture in socialne ravni kmeta v prejšnjem stoletju.

Lokacija

Lokacija

Nazaj