Občine članice

Grb

Grb

Regija

4

Ime občine

Občina Vitanje

Naslov

Grajski trg 1

Pošta

3205 Vitanje

Telefon

(03) 757 43 50

Fax

(03) 757 43 51

Župan

Andraž Pogorevc

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

2345

Število naselij

8

Površina

59 km2

Email

info@vitanje.si

Spletni naslov

http://www.vitanje.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 14:00

Sre: 8:00 – 16:00

Pet: 8:00 – 14:00

 

Opis

Celotno območje današnje Občine Vitanje obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih zahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Ti pogorji loči brazda, ki je del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovenjegraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. Prvotno Vitanje je obsegalo le tisti del današnje naselbine, ki leži ob stari župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla. Kaj kmalu, pa se je razvilo novo naselje forum-trg, ki je nastal okoli škofijskega dvorca, takratnega upravnega središča. Prav to je razlog, da je bil trg izrazito ponemčen medtem, ko je Vitanjska vas z okolico bila močno slovensko narodno zavedna.
Najodličnejši kulturni spomenik na Vitanjskem je prav gotovo cerkev sv. Petra in Pavla. V pisnih virih se omenja šele leto 1296, kot sedež duhovnije, vendar je prvotna cerkev nastala okoli 250 let prej. V cerkvi so freske, ki s svojo govorico pripovedujejo o mojstrih, ki so že pred več kot pol tisočletja namerili korak v ta skriti kot v naročju Pohorja, kjer so zapustili pričevanja o svojem ustvarjalnem hotenju.
Danes obe cerkvi enakovredno tvorita župnijo, saj kot edinstven primer v Sloveniji služita kot župnijska cerkev. Cerkev sv. Petra in Pavla je zimska in cerkev Matere Božje je poletna župnijska cerkev. Za obe cerkvi v Vitanju je odrejen varstveni režim I. stopnje.
Bogato zgodovinsko izročilo prepleteno s kulturno dediščino tega dela Pohorja danes ohranja tradicionalna prireditev »Holcerija«, ki jo vsako leto znova pripravlja Turistično društvo Vitanje. Ta prireditev privabi v kraj največ ljudi iz bližnje in daljne okolice.
Na prireditvi se predstavijo stari običaji in spretnost v spravljanju lesa. Na ta način je vsako leto ohranjen že pozabljen način življenja tukajšnjih prebivalcev.

Lokacija

Lokacija

Nazaj