Občine članice

Grb

Grb

Regija

8

Ime občine

Občina Velike Lašče

Naslov

Levstikov trg 1

Pošta

1315 Velike Lašče

Telefon

(01) 781 03 70

Fax

(01) 781 03 65

Župan

Matjaž Hočevar

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

4070

Število naselij

88

Površina

103 km2

Email

obcina.velike-lasce@siol.net

Spletni naslov

http://www.velike-lasce.si

Uradne ure

pon: 8:00 – 12:00

sre: 8:00 – 17:00

pet: 8:00 – 12:00

Opis

Velikolaška občina v svojem prostoru meri 103 km2 in obsega kar 88 naselij. V dolinah so večji kraji, središča nekdanjih krajevnih skupnosti - Velike Lašče, Rob in Turjak, manjše vasi in zaselki so razpršeni po pobočjih. Mehka gričevnata pokrajina se ponekod spremeni v strma pobočja, razrezana z grapami, potoki, spomladi in jeseni se ob Rašici in Cereji pojavijo poplavna jezera. Na vzhodu se dviguje greben Male gore, pojavljajo se vrtače in več kraških jam in brezen, potoki ponikajo. Najdaljša kraška jama je jama Predvratnica (658 m) v samem centru Velikih Lašč. Zahodni del sestavljata dve planoti - Rute, kjer je svet poseljen zlasti po vrhovih, in Mačkovec, kjer je svet bolj kraški in razjeden. Najvišji vrh v občini je Veliki Malinjek (1039 m). Proti JZ se svet vzpenja proti bloški planoti, na jugu ga omejujejo slikovita Slemena, proti severu pa prihaja pri Turjaku v prehoden dolomitski svet.
S ponosom se Velike Lašče predstavljajo kot "zibelka slovenske kulture" ali kot "slovenske Atene". V teh krajih so se rodili naši veliki možje - na Rašici Primož Trubar, v Retjah Fran Levstik, na Podsmreki Josip Stritar in v Velikih Laščah Jože Javoršek. V teh krajih so črpali moč za svoje ustvarjanje in povzdignili našo besedo na mesto velikih narodov.
Trubarjeva domačija na Rašci sodi med domačije znanih Slovencev. Tu je Trubarjeva spominska soba, galerija Skedenj ter obnovljena žaga in mlin. V Retjah je na rojstni hiši Frana Levstika spominska plošča pisatelju, pred hišo je znamenita stoletna lipa, še vedno pa tu stoji Ilijev kozolec, krit s slamo, na katerem je Levstik pisal Martina Krpana. Na Podsmreki se je iz Stritarjevih časov ohranila kašča, na rojstni hiši pa je Stritarjev relief. V Velikih Laščah pred cerkvijo je spomenik Franu Levstiku, ki ga je izklesal podobar in kamnosek, prav tako domačin Franc Jontez. V kulturnem domu sredi Velikih Lašče, ki nosi ime po Franu Levstiku, so na ogled spominske sobe, posvečene Levstiku, Stritarju in Trubarju, v tej stavbi je velika dvorana, v kateri se odvijajo kino predstave, številne kulturne prireditve, zadnja leta tudi gledališki abonma. V zgornjih prostorih je tudi knjižnica in glasbena šola .
Vse prej naštete kraje povezuje tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti (Levstik-Stritar-Trubar), ki je vsako leto v juniju, v okviru praznovanja občinskega praznika - dneva knjige in kulture.
Neokrnjena narava in še neraziskane naravne lepote (Bajdinški slapovi, slap Kobilji curek, kopica kraških pojavov - izvirov, ponikalnic, kraških jam in brezen) postajajo čedalje bolj iskana področja individualnega turizma. Nove možnosti pa niso samo v neokrnjeni naravi, pač pa tudi v ponudbi domače hrane, za katero poskrbijo na kmetijah odprtih vrat in v gostilnah.

Lokacija

Lokacija

Nazaj