Občine članice

Grb

Grb

Regija

8

Ime občine

Občina Velike Lašče

Naslov

Levstikov trg 1

Pošta

1315 Velike Lašče

Telefon

(01) 781 03 70

Fax

(01) 781 03 65

Župan

dr. Tadej Malovrh

Predlgajatelj župana

Tadej Malovrh in skupina volivcev

Število prebivalcev

4070

Število naselij

88

Površina

103 km2

Email

obcina.velike-lasce@siol.net

Spletni naslov

http://www.velike-lasce.si

Uradne ure

pon: 8:00 – 12:00

sre: 8:00 – 17:00

pet: 8:00 – 12:00

Opis

Velikolaška občina v svojem prostoru meri 103 km2 in obsega kar 88 naselij. V dolinah so večji kraji, središča nekdanjih krajevnih skupnosti - Velike Lašče, Rob in Turjak, manjše vasi in zaselki so razpršeni po pobočjih. Mehka gričevnata pokrajina se ponekod spremeni v strma pobočja, razrezana z grapami, potoki, spomladi in jeseni se ob Rašici in Cereji pojavijo poplavna jezera. Na vzhodu se dviguje greben Male gore, pojavljajo se vrtače in več kraških jam in brezen, potoki ponikajo. Najdaljša kraška jama je jama Predvratnica (658 m) v samem centru Velikih Lašč. Zahodni del sestavljata dve planoti - Rute, kjer je svet poseljen zlasti po vrhovih, in Mačkovec, kjer je svet bolj kraški in razjeden. Najvišji vrh v občini je Veliki Malinjek (1039 m). Proti JZ se svet vzpenja proti bloški planoti, na jugu ga omejujejo slikovita Slemena, proti severu pa prihaja pri Turjaku v prehoden dolomitski svet.
S ponosom se Velike Lašče predstavljajo kot "zibelka slovenske kulture" ali kot "slovenske Atene". V teh krajih so se rodili naši veliki možje - na Rašici Primož Trubar, v Retjah Fran Levstik, na Podsmreki Josip Stritar in v Velikih Laščah Jože Javoršek. V teh krajih so črpali moč za svoje ustvarjanje in povzdignili našo besedo na mesto velikih narodov.
Trubarjeva domačija na Rašci sodi med domačije znanih Slovencev. Tu je Trubarjeva spominska soba, galerija Skedenj ter obnovljena žaga in mlin. V Retjah je na rojstni hiši Frana Levstika spominska plošča pisatelju, pred hišo je znamenita stoletna lipa, še vedno pa tu stoji Ilijev kozolec, krit s slamo, na katerem je Levstik pisal Martina Krpana. Na Podsmreki se je iz Stritarjevih časov ohranila kašča, na rojstni hiši pa je Stritarjev relief. V Velikih Laščah pred cerkvijo je spomenik Franu Levstiku, ki ga je izklesal podobar in kamnosek, prav tako domačin Franc Jontez. V kulturnem domu sredi Velikih Lašče, ki nosi ime po Franu Levstiku, so na ogled spominske sobe, posvečene Levstiku, Stritarju in Trubarju, v tej stavbi je velika dvorana, v kateri se odvijajo kino predstave, številne kulturne prireditve, zadnja leta tudi gledališki abonma. V zgornjih prostorih je tudi knjižnica in glasbena šola .
Vse prej naštete kraje povezuje tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti (Levstik-Stritar-Trubar), ki je vsako leto v juniju, v okviru praznovanja občinskega praznika - dneva knjige in kulture.
Neokrnjena narava in še neraziskane naravne lepote (Bajdinški slapovi, slap Kobilji curek, kopica kraških pojavov - izvirov, ponikalnic, kraških jam in brezen) postajajo čedalje bolj iskana področja individualnega turizma. Nove možnosti pa niso samo v neokrnjeni naravi, pač pa tudi v ponudbi domače hrane, za katero poskrbijo na kmetijah odprtih vrat in v gostilnah.

Lokacija

Lokacija

Nazaj