Občine članice

Grb

Grb

Regija

9

Ime občine

Občina Tržič

Naslov

Trg svobode 18

Pošta

4290 Tržič

Telefon

(04) 597 15 10

Fax

(04) 597 15 13

Župan

Peter Miklič

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

15315

Število naselij

35

Površina

155,4 km2

Email

obcina.trzic@trzic.si

Spletni naslov

http://www.trzic.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 14:00

Sre: 8:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 12:00

Opis

Občina Tržič zavzema 0,8% ozemlja Republike Slovenije. Na severu meji z Republiko Avstrijo in sicer po gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in Radovljica, na vzhodu na Jezersko in Preddvor ter na jugu na občini Kranj in Naklo. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju Tržiške Bistrice, le manjši del pripada porečju Kokre.
Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, ki pripadajo severnemu delu ljubljanske kotline in jih imenujemo Dobrave.
Gorati del občine prekinjajo večje in manjše doline. Glavne tri so:
- dolina Tržiške Bistrice
- dolina Mošenika
- dolina Lomščice
Ostro alpsko podnebje, ki prevladuje v občini je posledica opisane gorske pokrajine in se kaže v dokaj nizkih temperaturah in nadpovprečni količini padavin.
70% občine prekriva gozd, med drevesnimi vrstami pa izrazito prevladuje smreka.
Razvoj in nastanek mesta Tržič je povezan s potjo, ki je že v zgodovinskih časih povezovala Virunum na Gosposvetskem polju z Emono. Ta ljubeljski trg (Forum in Lubelino), ki je stal ob tej poti je zasul plaz in del prebivalcev se je preselil v dolino, kjer so ustanovili naselje Neumarktl. Konec 15. stoletja je cesar Friderik III. na pobudo tedanjih lastnikov Tržiča vasi podelil trške pravice in jo tako povzdignil v trg.
Naslednja prelomnica je bila l. 1811, ko je Tržič prizadel grozovit požar. Umrlo je 75 ljudi, uničenih je bilo 150 hiš in več kot 60 delavnic. Obnova mesta po požaru je potekala zelo počasi.

Lokacija

Lokacija

Nazaj