Občine članice

Grb

Grb

Regija

2

Ime občine

Občina Sveta Ana

Naslov

Sveta Ana 17

Pošta

2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Telefon

(02) 729 58 80

Fax

(02) 729 58 85

Župan

Martin Breznik

Predlgajatelj župana

Lista ZA Sveto Ano - Suzana Rejak Breznik in skupina volivcev

Število prebivalcev

2383

Število naselij

12

Površina

37,2 km2

Email

obcina@sv-ana.si

Spletni naslov

http://www.sv-ana.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 14:30

Tor: 8:00 – 14.30

Sre: 8:00 – 16:30

čŒet: 8:00 – 14:30

Pet: 8:00 – 12:30

 

Malica: 10:30 – 11:00

 

Opis

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 km2 razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ĺ čavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive. Tudi Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko - politična obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je leta 1850 razglasila sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v letu 1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je delovala do leta 1955. Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah v krajevno skupnost Zg. Ĺ čavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti so priključili v Občino Lenart. Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ĺ čavnica so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. Ĺ čavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika občine Sveta Ana pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec. Prebivalstvo se danes pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali prebivali so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti.

Lokacija

Lokacija

Nazaj