Občine članice

Grb

Grb

Regija

2

Ime občine

Občina Sveta Ana

Naslov

Sveta Ana 17

Pošta

2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Telefon

(02) 729 58 80

Fax

(02) 729 58 85

Župan

Silvo Slaček

Predlgajatelj župana

Vinko Ketiš in skupina volivcev

Število prebivalcev

2383

Število naselij

12

Površina

37,2 km2

Email

obcina@sv-ana.si

Spletni naslov

http://www.sv-ana.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 14:30

Tor: 8:00 – 14.30

Sre: 8:00 – 16:30

čŒet: 8:00 – 14:30

Pet: 8:00 – 12:30

 

Malica: 10:30 – 11:00

 

Opis

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 km2 razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ĺ čavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive. Tudi Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko - politična obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je leta 1850 razglasila sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v letu 1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je delovala do leta 1955. Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah v krajevno skupnost Zg. Ĺ čavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti so priključili v Občino Lenart. Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ĺ čavnica so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. Ĺ čavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika občine Sveta Ana pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec. Prebivalstvo se danes pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali prebivali so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti.

Lokacija

Lokacija

Nazaj