Občine članice

Grb

Grb

Regija

4

Ime občine

Občina Solčava

Naslov

Solčava 16

Pošta

3335 Solčava

Telefon

(03) 839 27 50

Fax

(03) 839 27 55

Župan

Katarina Prelesnik

Predlgajatelj župana

Jasmina Štiftar in skupina volivcev

Število prebivalcev

547

Število naselij

4

Površina

102 km2

Email

obcina@solcava.si

Spletni naslov

http://www.solcava.si/

Uradne ure

Pon: 8:00 – 15:00

Tor: 8:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 17:00

čŒet: 8:00 – 15:00

Pet: 8:00 – 13:00

 

Opis

Solčavsko lahko opredelimo kot naravnogeografsko zelo zaključeno, omejeno in prometno zaprto območje v skrajnem severozahodnem delu Zgornje Savinjske doline. Solčavski prostor je bil pomemben že v davnini. Najstarejši ostanki poselitve v Potočki zijalki pod Olševo segajo že v staro kameno dobo. Kljub temu, da bi naj bilo to območje naseljeno že pred letom 1000, se ime Solčava (Sulzbach) prvič zapiše šele leta 1268. Ime naj bi dali Solčavi njeni ustanovitelji Bavarci, ki so na to območje prodrli v 9. in 10. stoletju. Slovenski izvor besede »Solčava« bi lahko povezali s starim izročilom, da so nekoč v Robanovem kotu pridobivali sol.
Občino Solčava obkrožajo občine Luče, čŒrna na Koroškem, Železna Kapla Jezersko in Kamnik. Solčavani smo imeli svojo občino že leta 1850, leta 1999 pa se jim je želja po samostojnosti znova uresničila.
Večina prebivalcev živi na gorskih kmetijah, ki so glede velikostne strukture nekaj posebnega, saj je njihova povprečna velikost 150 ha. Začetki turizma v teh krajih segajo daleč nazaj v 18. stoletje, ko so pričeli semkaj zahajati botaniki in geologi tedanjega časa. Tujske sobe in vpisno knjigo tujcev so na Solčavskem imeli že leta 1865. Nekaj let kasneje so začeli graditi gostilne v Logarski dolini. Ti objekti so bili dobra osnova za razvoj stacionarnega turizma. Vzpon turizma je v zadnjih letih pozitivno vplival na gospodarski razvoj širšega okolja.
Najpomembnejša primerjalna prednost Solčavskega pred drugimi turističnimi kraji je vsekakor dobro ohranjeno naravno okolja z dvema zavarovanima območjema nacionalnega pomena, krajinska parka Logarska dolina in Robanov, ki privabljata iz leta v leto več obiskovalcev. Od številnih naravnih znamenitosti kot so Starodavna tisa, Igla in presihajoči studenec, izvir Savinje – slap Rinka, škaf v Matkovem kotu, vrata v Olševi-Lipševa vrata, Potočka zijalka… naj naštejemo še nekatere, ki so državnega pomena: Golerjev pekel, Macesnikova zijalka, Klemenškov pekel, izvir železne - kisle vode pod Olševo, Markov kot nahajališče apnenca…
Od številnih kulturnih vrednot, so na Solčavskem štiri (Gospodarsko poslopje Podolševa 20, Podolševa – vas, Arheološko najdišče Potočka zijalka, Robanov kot – vas), ki imajo velik in izjemen pomen za RS, zato jih država posebej varuje ter za njihovo ohranitev in razvoj izkazuje poseben interes. V tem kontekstu ima za krajinsko prepoznavnost poseben pomen tudi Cerkev Marije Snežne.

Lokacija

Lokacija

Nazaj