Občine članice

Grb

Občina Sodražica

Regija

7

Ime občine

Občina Sodražica

Naslov

Trg 25. maja 3

Pošta

1317 Sodražica

Telefon

(01) 836 60 75

Fax

(01) 837 10 04

Župan

mag. Blaž Milavec

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

2193

Število naselij

23

Površina

49,5 km2

Email

obcina@sodrazica.si

Spletni naslov

http://www.sodrazica.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 – 16:00

čŒet: 8:00 – 12:00

Opis

Občina Sodražica se razprostira na 49,5 km2 površine, na kateri v 23 naseljih živi 2.160 prebivalcev. Večinoma so naselja v nižinskem delu ob glavnem vodotoku Bistrice in njenih pritokih, deset vasi in zaselkov leži v pasu od 800 do 900 m nadmorske višine. Celotno področje občine spada med demografsko ogroženo, saj se že od obdobja pred 1. svetovno vojno prebivalstvo počasi, toda vztrajno zmanjšuje. Ĺ e posebno je to značilno za višinske in odročnejše kraje.
Danes se ljudje v glavnem preživljajo z delom v industrijskih podjetjih in obrti, kot stransko dejavnost pa velja omeniti kmetijstvo, ki pa zaradi neugodnega podnebja in razdrobljenosti parcel ne predstavlja pomembnega vira dohodka. Skoraj polovico površine občine pokrivajo mešani gozdovi, zato ni slučaj, da se je tu razvila svojska obrt, izdelovanje izdelkov iz lesa. Zanje je značilno skupno ime suha roba. Ljudem že dolga stoletja predstavlja preživetje in dodatni vir zaslužka. Izdelovanje suhe robe se je prenašalo iz roda v rod, danes pa je le še nekaj izdelovalcev, ki izdelke ročno ali z manjšo pomočjo enostavnih strojev. Večina le-teh se je preusmerila v pretežno strojno izdelavo, kar pa ima ugoden vpliv na dohodek in zaposlovanje.
Ko govorimo o Sodražici, nikakor ne moremo mimo nekaterih pomembnih osebnostih, ki so se uveljavile v širšem slovenskem merilu, pa tudi izven meja naše domovine. Dr. Ivan Prijatelj, slovstveni in kulturni zgodovinar, dr. Ivan Lovrenčič, ustanovitelj slovenskega lovskega društva, urednik Lovca, France Gorše, akademski kipar, so le nekateri izmed njih, ki so ime Sodražice ponesli tudi izven naših meja. Tudi danes imamo uspešne naslednike znamenitih mož, predvsem na področju glasbenega ustvarjanja in kiparstva. Ustaviti negativne demografske trende je prva in najpomembnejša naloga nove občine Sodražica. v tem pa bomo uspeli le, če bomo to področje naredili privlačno in zanimivo predvsem za mlade ljudi.

Lokacija

Lokacija

Nazaj