Občine članice

Grb

Grb

Regija

8

Ime občine

Občina Šmartno pri Litiji

Naslov

Tomazinova ulica 2

Pošta

1275 Smartno pri Litiji

Telefon

(01) 896 27 70

Fax

(01) 896 27 73

Župan

Blaž Izlakar

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

5235

Število naselij

55

Površina

94,9 km2

Email

info@smartno-litija.si

Spletni naslov

http://www.smartno-litija.si

Uradne ure

rajko MeserkoPon: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 13:00

Opis

Ĺ martno pri Litiji leži v Zahodnem Posavskem hribovju na nadmorski višini 252 m. Že sam pogled na zemljevid nam pove, da se tu križajo poti (za smer Litija - Ljubljana oziroma Litija - Zagorje, nato v Kostrevniško dolino proti Moravčam in mimo Bogenšperka skozi Temenico do ceste Ljubljana - Zagreb ter skozi Zavrstniško dolino čez Trebeljevo za Ljubljano).
Ĺ martno pri Litiji je gručasto naselje, ki leži 3 km jugovzhodno od Litije. Geološka podoba območja je zelo pestra. Najstarejše kamnine segajo v obdobje karbona in perma - skrilavi glinovci, kremenovi peščenjaki in konglomerati, ob potokih so našli holocenske naplavine, prisoten je tudi dolomit in druge kamnine, proti Zavrstniku so v peščenjaku našli številne rastlinske fosile.
Okolica Ĺ martna je obdana s hribovjem, ki kotlini daje podobo pravokotne oblike: na severozahodu je Sitarjevec, na vzhodu Ojstrmanov hrib, na jugovzhodu Kuheljnov hrib, Veliki in Mali Oblak, Cvingar, na zahodu pa Tičnica in Strmenca. Skozi naselje teče potok Reka, ki izvira v Reki-Gozdu, vanj se izlivata še čŒrni potok in Kostrevniški potok. Potok Reka se kot največji pritok pri vasi Breg izlije v Savo. Osrednji, starejši del Ĺ martna, se je razvil ob trgu poleg župnijske cerkve, medtem ko se novejši, stanovanjski del, širi proti severu na območje Ustja in na Jeze ter proti jugu. Naselje Ustje je bilo kraju priključeno leta 1989. Pripadajoča zaselka sta še Roje in Slatna. Ĺ martno je pomembno prometno križišče cest proti Litiji in Zasavju, skozi Jablaniško dolino v Moravče in Mirnsko dolino, prek Bogenšperka v Temeniško dolino in skozi Zavrstnik proti Ljubljani.

Lokacija

Lokacija

Nazaj