Občine članice

Grb

Grb

Regija

4

Ime občine

Občina Šmarje pri Jelšah

Naslov

Aškerčev trg 12

Pošta

3240 Šmarje pri Jelšah

Telefon

(03) 817 16 00

Fax

(03) 817 16 26

Župan

Matija Čakš

Predlgajatelj župana

Anton Guzej in skupina volivcev

Število prebivalcev

9727

Število naselij

77

Površina

108 km2

Email

obcina@smarje.si

Spletni naslov

http://www.smarje.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 13:00

 

Opis

Iz Celjske kotline in z vzhodnih odrastkov Posavskega hribovja prehaja površje v nižji gričevnat svet, kjer so višje vzpetine iz apnenca, dolomita ali magmatskih kamnin le še osamelci sredi valovitih terciarnih goric z vmesnimi dolinami in osrednjim podoljem. Vse več je površin, ki so v prisojnih pobočjih posejane z lepimi vinogradi, mnogimi znamenji in kapelicami. Na teh površinah Zgornjesotelskega ali tudi Ĺ marsko-Rogaškega gričevja leži Občina Ĺ marje pri Jelšah.
Občina je na zahodu, kjer meji na Občino Ĺ entjur pri Celju obdana z Voglajnskim gričevjem. Na severu je obdana z mogočnim hrbtom severnega niza posavskega hribovja, ki sega preko Plešivca, Konjiške gore in Boča ter njegovega podaljška Donačke gore (882m). Na severu meji na občini Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Občina se na zahodu nadaljuje v Rogaško podolje, kjer meji z občino Rogaška Slatina. Na jugu dviguje Rudnica (686m). Tukaj meji na občino Podčetrtek. Med Ĺ marskim podoljem in dolino Zibiškega potoka je na jugu Rokovo gričevje. Na območju Občine Ĺ marje pri jelšah so zelo ugodni pogoji za vinogradništvo. Veliko kvalitetnih vinogradov se razprostira v okolici Sladke Gore, Brecljevega in Vršne vasi. Vinogradniška so tudi prisojna slemena med Babno Goro in Roginsko Gorco, Grobelcami in Ĺ erovim, na širšem območju Kristan Vrha ter severno od Ĺ marja na območju med Vrhom in Vodenovim. Po območju Občine Ĺ marje pri Jelšah potekata tudi severni in osrednji del Ĺ marsko-Viršanjske vinske turistične ceste.

Lokacija

Lokacija

Nazaj