Občine članice

Grb

Grb

Regija

2

Ime občine

Občina Slovenska Bistrica

Naslov

Kolodvorska ulica 10

Pošta

2310 Slovenska Bistrica

Telefon

(02) 843 28 00

Fax

(02) 818 11 41

Župan

dr. Ivan Žagar

Predlgajatelj župana

SLS, SDS, NSi, DeSUS

Število prebivalcev

24.839

Število naselij

79

Površina

260,1km2

Email

obcina@slov-bistrica.si

Spletni naslov

http://www.slovenska-bistrica.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 13:00

 

Opis

Občina Slovenska Bistrica je med največjimi v Sloveniji. Ima okrog 25.000 prebivalcev. Središče občine je mesto Slovenska Bistrica, ki je nastalo na križišču cest med Mariborom, Celjem in Ptujem na ostankih rimskega naselja Civitas Negotiana. Ponaša se s izredno starostjo. Naselje so obzidali že okoli leta 1300. Mestne pravice je dobilo v začetku 14. stoletja. Mestu, kakor tudi današnjemu občinskemu ozemlju, je vidnejši razvoj prinesla cesta med Dunajem in Trstom. Kasnejša izgradnja železniške proge izven ožjega mestnega območja je ta razvoj korenito zavrla.

Občina Slovenska Bistrica zavzema naravna območija : Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv; njegove turistične danosti so velike.

Mesto Slovenska Bistrica in s tem tudi občina je odlično geografsko pozicionirana, saj se mesto nahaja tik ob avtocesti Ljubljana - Maribor, v neposredni bližini pa je železniška postaja in tudi letališče Maribor.

Na območju občine je izredno veliko število naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki že sedaj omogočajo kvaliteten razmah turističnih dejavnosti. Samo z odlokom zavarovanih znamenitosti in spomenikov naravne in kulturne dediščine je opredeljenih nad petsto primerov.
Na območju mesta so med najpomembnejšimi gotovo grad Slovenska Bistrica, grajski park z znamenitim gabrovim drevoredom, ostanki mestnega obzidja z ohranjenima SZ in JV vogalnima stolpoma, cerkvijo sv. Jožefa kot vzorec slatkogorskega tipa cerkvene arhitekture in obe mestni cerkvi.

Med prvovrstne naravne znamenitosti na območju občine pa spadajo: pohorski greben z znamenitimi šotnimi barji in močvirji ter značilno favno in floro, nadalje čŒrno jezero na Pohorju kot izrazit naravni spomenik, Maroltova jelka kot primer dendrološkega spomenika.

Od kulturnih spomenikov na območju občine pa velja omeniti znana tinjska gradišča, med katerimi izstopa Ančnikovo v Jurišni vasi na Pohorju, arheološka najdišča v Veleniku, razvaline gradu Gromberg in še bi lahko naštevali. Bera kvalitetnih kulturnih spomenikov je tolikšna, da bi jih komaj lahko predstavili v ustreznem vodniku.

V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, ki predstavlja cca. 2/3 gospodarstva v občini (prevladuje lesno predelovalna, proizvodnja kovinskih izdelkov - aluminij in živilsko predelovalna industrija). Glavna podjetja v občini so: IMPOL, Tovarna olja GEA, Lesnina EMMI, GRANIT, SVIT, ter še številna ostala. V občini tudi uspešno opravlja dejavnost obrti okoli 800 obrtnikov.

Sicer pa se območje občine Slovenska Bistrica ponaša še z velikim bogastvom gozdov, z nasadi vinogradov in s sadjarstvom, kar vse daje temeljni pečat bodoči usmeritvi razvoja te občine. Večji kraji v občini so Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Pragersko ter na Pohorju Tinje, Ĺ martno in Kebelj.

Lokacija

Lokacija

Nazaj