Občine članice

Grb

Grb

Regija

8

Ime občine

Občina Škofljica

Naslov

Šmarska cesta 3

Pošta

1291 Škofljica

Telefon

(01) 360 16 00

Fax

(01) 360 16 10

Župan

Ivan Jordan

Predlgajatelj župana

Andreja Knez in skupina volivcev

Število prebivalcev

7906

Število naselij

18

Površina

43,3 km2

Email

obcina@obcina.skofljica.si

Spletni naslov

http://www.skofljica.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 15:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 12:00

Opis

Občina Ĺ kofljica leži v osrednjem delu Slovenije. Zajema skrajni jugovzhodni rob Ljubljanskega barja z zatoki, Želimeljsko dolino in del gričevnatega sveta, ki se že od Orel in Molnika dviguje proti Vrhu nad Želimljami do vznožja gore sv. Ahaca nad Turjakom.
Na severu meji na Mestno Občino Ljubljana, na jugu na Občino Velike Lašče, na vzhodu na Občino Grosuplje in na zahodu na Občino Ig.
Po velikosti se šteje med manjše občine, spada pa med razvitejše občine.
Občinsko središče je vozlišče primarnih in sekundarnih prometnih tokov. Tu se križajo avtomobilski, tovorni in železniški promet ter koncentrirajo storitvene in druge dejavnosti.
Geografsko se Občina Ĺ kofljica deli na ravninski del, ki ga v večji meri pokriva barje in rahlo valoviti in hribovito zaledje.
Večina ljudi je zaposlenih v Ljubljani ali bližnji okolici. Največji obrat na Ĺ kofljici je Hoja -žaga in lepljenje konstrukcij s spremljajočimi programi. Ne gre prezreti pekarne Pečjak, ki s testeninami in z izdelki zamrznjenega testa oskrbuje velik del Slovenije.
Z odprtjem poslovno obrtne cone Ĺ kofljica se vse bolj krepi malo gospodarstvo.
Kmetijstvo je zaradi omejenih možnosti slabše razvito, saj se večji del kmetijskih zemljišč nahaja na ljubljanskem barju, preostali del pa na višinskem območju.

Lokacija

Lokacija

Nazaj