Občine članice

Grb

Grb

Regija

8

Ime občine

Občina Škofljica

Naslov

Šmarska cesta 3

Pošta

1291 Škofljica

Telefon

(01) 360 16 00

Fax

(01) 360 16 10

Župan

Primož Cimerman

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

7906

Število naselij

18

Površina

43,3 km2

Email

obcina@obcina.skofljica.si

Spletni naslov

http://www.skofljica.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 15:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 12:00

Opis

Občina Ĺ kofljica leži v osrednjem delu Slovenije. Zajema skrajni jugovzhodni rob Ljubljanskega barja z zatoki, Želimeljsko dolino in del gričevnatega sveta, ki se že od Orel in Molnika dviguje proti Vrhu nad Želimljami do vznožja gore sv. Ahaca nad Turjakom.
Na severu meji na Mestno Občino Ljubljana, na jugu na Občino Velike Lašče, na vzhodu na Občino Grosuplje in na zahodu na Občino Ig.
Po velikosti se šteje med manjše občine, spada pa med razvitejše občine.
Občinsko središče je vozlišče primarnih in sekundarnih prometnih tokov. Tu se križajo avtomobilski, tovorni in železniški promet ter koncentrirajo storitvene in druge dejavnosti.
Geografsko se Občina Ĺ kofljica deli na ravninski del, ki ga v večji meri pokriva barje in rahlo valoviti in hribovito zaledje.
Večina ljudi je zaposlenih v Ljubljani ali bližnji okolici. Največji obrat na Ĺ kofljici je Hoja -žaga in lepljenje konstrukcij s spremljajočimi programi. Ne gre prezreti pekarne Pečjak, ki s testeninami in z izdelki zamrznjenega testa oskrbuje velik del Slovenije.
Z odprtjem poslovno obrtne cone Ĺ kofljica se vse bolj krepi malo gospodarstvo.
Kmetijstvo je zaradi omejenih možnosti slabše razvito, saj se večji del kmetijskih zemljišč nahaja na ljubljanskem barju, preostali del pa na višinskem območju.

Lokacija

Lokacija

Nazaj