Občine članice

Grb

Grb

Regija

12

Ime občine

Občina Sežana

Naslov

Partizanska cesta 4

Pošta

6210 Sežana

Telefon

(0)5 731 01 00

Fax

(0)5 731 01 23

Župan

Andrej Sila

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

12193

Število naselij

64

Površina

217,4 km²

Email

obcina@sezana.si

Spletni naslov

www.sezana.si

Uradne ure

Pon: 7:30 – 11:00

Sre: 7:30 – 11:00 in 12:00 – 16:00

Pet: 7:30 – 11:00

 

Opis

Občina Sežana šteje 11.951 prebivalcev, ki živijo v 64 naseljih in 12 krajevnih skupnostih. Občina beleži razmeroma nizko brezposelnost – 372 ljudi, kar predstavlja 7,1 %. Delovno aktivnega prebivalstva je 5512 - ti so zaposleni v 436 gospodarskih subjektih različnih dejavnostih. Pomemben del predstavljajo tudi zaposlitve pri samostojnih podjetnikih, saj je le-teh v občini kar 368; izključno s kmetijsko dejavnostjo pa se ukvarja 113 krajanov.

Poleg že omenjenih samostojnih podjetnikov je v sežanski občini kar nekaj uspešnih podjetij, ki predstavljajo steber gospodarstva v občini in sicer KRAS d.d. s svojo pršutarno, MITOL d.d.– tovarna lepil, SGP Kraški zidar d.d., Jadran Sežana d.d., Vinakras d.d., Krasoprema Dutovlje d.d., Bori in še bi lahko naštevali. Pomembno vlogo pri pomoči novim podjetniškim iniciativam imata Inkubator in Podjetniško pospeševalni center.

Dejstvo, da v zadnjem času obrtniške delavnice in mala podjetja pospešeno preraščajo v vse večje gospodarske subjekte, dokazuje nenazadnje tudi zanimanje za nove poslovne prostore in gradnjo obrtne cone. Predvsem za mala in srednja podjetja proizvodnih ter storitvenih dejavnosti je tu na voljo še veliko neizkoriščenih možnosti na različnih področjih - predvsem zaradi lege same občine - kajti bližina Republike Italije in naravne danosti Krasa ponujajo ugodne možnosti - predvsem za razvoj turizma. Za ta razvoj se občina trudi, da bi omogočila in pripravila čim ugodnejše pogoje.

Na svojem ozemlju ima Občina Sežana številne kraške jame, od katerih je ena najlepših turističnih jam Vilenica. Poleg že naštetega pa so tu še Botanični park, za katerega skrbi Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana; svetovno znana Kobilarna Lipica, ustanovljena leta 1580 z namenom vzreje plemenite pasme konj za potrebe dunajskega dvora. Danes predstavlja Lipica s svojo športno, hotelsko in igralniško ponudbo gibalno moč turizma v občini. Turistično ponudbo občine dopolnjujejo tudi kmečki turizem, številne restavracije, gostilne, osmice in drugi gostinski objekti.

Nenazadnje pa je potrebno omeniti tudi kraški vinorodni okoliš, ki je del vseslovenskega projekta vinskih turističnih cest – občino prečkata dva kraka te poti. Namen omenjenega projekta je poleg promocije vin, seznanjati ljudi s posebnostmi pokrajine ter naravno in kulturno dediščino tukaj živečih.

Poleg burje in kamna pa je Kras prepoznaven predvsem po svojem pršutu in teranu, na katera smo Kraševci upravičeno ponosni.

Lokacija

Lokacija

Nazaj