Občine članice

Grb

Grb

Regija

4

Ime občine

Občina Šentjur

Naslov

Mestni trg 10

Pošta

3230 Šentjur

Telefon

03 747 13 20

Fax

03/574-34-46

Župan

mag. Marko Diaci

Predlgajatelj župana

Skupina volivcev

Število prebivalcev

18745

Število naselij

108

Površina

223 km2

Email

obcina.sentjur@sentjur.si

Spletni naslov

www.sentjur.si

Uradne ure

Pon: 8:00-12:00 in 13:00-15:00

Tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00

Sre: 8:00-12:00 in 13:00-17:00

Pet in zadnji dan pred dela prostim dnevom:

8:00-13:00

 

 

Opis

Občina Ĺ entjur sodi med večje slovenske občine, saj meri 223 km2 in ima 18.500 prebivalcev ter sega od Drameljskih goric do razgibanega Kozjanskega in vrhov Bohorja. Razdeljena je na trinajst krajevnih skupnosti: Ĺ entjur-mesto, Dramlje, Planina pri Sevnici, Ponikva, Slivnica pri Celju, Blagovna, Prevorje, Kalobje, Loka pri Žusmu, Ĺ entjur - Rifnik, Grobelno, Vrbno - Podgrad in Dolga gora. Središče občine je mesto Ĺ entjur, ki je tudi poselitveno in zaposlitveno središče. Gričevnata pokrajina ustvarja pogoje za razvoj sodobne kmetijske proizvodnje s poudarkom na sadjarstvu, vinogradništvu in živinoreji. Dobre prometne povezave so že v preteklosti omogočile razmah industrije. Tudi danes, skupaj z drugimi nič manj pomembnimi dejavniki, kot so prostorske možnosti ter volja in znanje ljudi, se pospešeno razvija obrt in podjetništvo, predelovalne panoge, trgovina in razne poslovne dejavnosti, tako v obrtni in industrijski coni v Ĺ entjurju, kot v drugih krajih na območju občine. V občini se polagoma razvija tudi turizem, predvsem na posameznih turističnih kmetijah. Postopoma se iz izletniškega usmerjajo v stacionarni turizem in povečujejo število ležišč. Naravno okolje je relativno dobro ohranjeno in nudi številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, lov, ribolov …), zato se beleži porast turistov, ki se radi vračajo v naše kraje. Z nastankom Razvojne agencije Kozjansko, ki nudi pomoč in informacije občinam, podjetjem, obrtnikom, kmetom, društvom ter ostalim zainteresiranim v zvezi z državnimi in evropskimi razpisi, je dana možnost hitrejšega razvoja podjetništva, kmetijstva in turizma. S poudarkom na kovinsko - predelovalni dejavnosti se razvija tudi industrija. Nastaja vrsta večjih in manjših podjetij, ki se uspešno uveljavljajo na zahtevnem evropskem in svetovnem trgu. Župan občine je mag. Marko Diaci.

Lokacija

Kliknite za ogled lokacije

Nazaj