Občine članice

Grb

Grb

Regija

7

Ime občine

Občina Šentjernej

Naslov

Trubarjeva cesta 5

Pošta

8310 Šentjernej

Telefon

(07) 393 35 60

Fax

(07) 393 35 77

Župan

Radko Luzar

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

6745

Število naselij

58

Površina

96 km2

Email

sentjernej@siol.net

Spletni naslov

http://www.sentjernej.si

Uradne ure

Pon: 7:30 – 14:30

Sre: 8:00 – 16:30

Pet: 7:30 – 13:30

 

Opis

Občina Ĺ entjernej leži v zahodnem delu območja, ki ga strokovnjaki - geografi imenujejo Krška ravan. Občina sega tudi v Gorjance, ki jo omejujejo na južni strani. Na severni strani jo obdajajo vinorodne gorice Krškega gričevja, na zahodu jo zapirata novomeška pokrajina in pogorje Rog, na vzhodu prehaja raven v Panonsko nižino. Občina Ĺ entjernej sodi med novo nastale občine, njena ustanovitev sega v leto 1995.
Občina Ĺ entjernej je prav zaradi ugodnih klimatskih pogojev kmetijska pokrajina. Med panogami so pomembne poljedelstvo, živinoreja in vinogradništvo.
V Občini Ĺ entjernej imajo vsako drugo in četrto soboto v mesecu organizirane sejme, kjer preko 150 prodajalcev prodaja svoje izdelke in storitve. Sejem je postal že tradicionalni ter je največji v Sloveniji in eden največjih tovrstnih v Evropi.
Občina ima kar nekaj dobro in srednje ohranjenih srednjeveških gradov: Gracarjev turn, Vrhovo, Prežek. V zavetni dolini pod Gorjanci stoji kartuzijanski samostan Pleterje, ki ga je v začetku 15. stoletja ustanovil Herman II. Celjski. Od Ĺ entjerneja je oddaljen le 3 km. Od prvotnega samostana je ohranjena in za obiskovalce odprta gotska cerkev, ena najlepših stavb na Slovenskem, v kateri s projekcijo diapozitivov ter z ustreznim komentarjem v več jezikih predstavljajo samostansko življenje in notranjščino samostana. Na svojih tleh so ohranili številne običaje in obrti (poleg lončarstva, kovaštva, še sodarstvo, pletarstvo, čebelarstvo), katere pa tako starejši kot mlajši v okviru različnih prireditev z veseljem opravljajo (pri njih poznajo koledovanje- januarja ob prazniku treh kraljev, pritrkavanje oz. zvonjenje, martinovanje- novembra, ko mošt postane vino, kresovanje in še mnoge druge navade tradicije).
Po cvičku, petju in petelinu, ki se nahaja tudi na grbu občine, je občina dobila svoj razpoznavni znak in svoje mesto med znanimi kraji v državi. Prav zaradi vse večje popularizacije cvička je nastal projekt vinske ceste, ki usmerja turiste vse od Novega mesta do Kostanjevice in je v dobršnem delu speljana preko šentjernejskih vinskih goric.
Največja prireditev, ki se odvija vsako leto v mesecu avgustu je praznik občine Ĺ entjernej – JERNEJEVO, ki traja 10 dni. Občina slovi tudi po konjih, ki so včasih predstavljali delovno silo za vleko, vožnje, danes pa jih domačini redijo ljubiteljsko.

Lokacija

Lokacija

Nazaj