Občine članice

Grb

Grb

Regija

7

Ime občine

Občina Šentjernej

Naslov

Trubarjeva cesta 5

Pošta

8310 Šentjernej

Telefon

(07) 393 35 60

Fax

(07) 393 35 77

Župan

Radko Luzar

Predlgajatelj župana

Franc Bevc in skupina volivcev

Število prebivalcev

6745

Število naselij

58

Površina

96 km2

Email

sentjernej@siol.net

Spletni naslov

http://www.sentjernej.si

Uradne ure

Pon: 7:30 – 14:30

Sre: 8:00 – 16:30

Pet: 7:30 – 13:30

 

Opis

Občina Ĺ entjernej leži v zahodnem delu območja, ki ga strokovnjaki - geografi imenujejo Krška ravan. Občina sega tudi v Gorjance, ki jo omejujejo na južni strani. Na severni strani jo obdajajo vinorodne gorice Krškega gričevja, na zahodu jo zapirata novomeška pokrajina in pogorje Rog, na vzhodu prehaja raven v Panonsko nižino. Občina Ĺ entjernej sodi med novo nastale občine, njena ustanovitev sega v leto 1995.
Občina Ĺ entjernej je prav zaradi ugodnih klimatskih pogojev kmetijska pokrajina. Med panogami so pomembne poljedelstvo, živinoreja in vinogradništvo.
V Občini Ĺ entjernej imajo vsako drugo in četrto soboto v mesecu organizirane sejme, kjer preko 150 prodajalcev prodaja svoje izdelke in storitve. Sejem je postal že tradicionalni ter je največji v Sloveniji in eden največjih tovrstnih v Evropi.
Občina ima kar nekaj dobro in srednje ohranjenih srednjeveških gradov: Gracarjev turn, Vrhovo, Prežek. V zavetni dolini pod Gorjanci stoji kartuzijanski samostan Pleterje, ki ga je v začetku 15. stoletja ustanovil Herman II. Celjski. Od Ĺ entjerneja je oddaljen le 3 km. Od prvotnega samostana je ohranjena in za obiskovalce odprta gotska cerkev, ena najlepših stavb na Slovenskem, v kateri s projekcijo diapozitivov ter z ustreznim komentarjem v več jezikih predstavljajo samostansko življenje in notranjščino samostana. Na svojih tleh so ohranili številne običaje in obrti (poleg lončarstva, kovaštva, še sodarstvo, pletarstvo, čebelarstvo), katere pa tako starejši kot mlajši v okviru različnih prireditev z veseljem opravljajo (pri njih poznajo koledovanje- januarja ob prazniku treh kraljev, pritrkavanje oz. zvonjenje, martinovanje- novembra, ko mošt postane vino, kresovanje in še mnoge druge navade tradicije).
Po cvičku, petju in petelinu, ki se nahaja tudi na grbu občine, je občina dobila svoj razpoznavni znak in svoje mesto med znanimi kraji v državi. Prav zaradi vse večje popularizacije cvička je nastal projekt vinske ceste, ki usmerja turiste vse od Novega mesta do Kostanjevice in je v dobršnem delu speljana preko šentjernejskih vinskih goric.
Največja prireditev, ki se odvija vsako leto v mesecu avgustu je praznik občine Ĺ entjernej – JERNEJEVO, ki traja 10 dni. Občina slovi tudi po konjih, ki so včasih predstavljali delovno silo za vleko, vožnje, danes pa jih domačini redijo ljubiteljsko.

Lokacija

Lokacija

Nazaj