Občine članice

Grb

Grb

Regija

2

Ime občine

Občina Selnica ob Dravi

Naslov

Slovenski trg 4

Pošta

2352 Selnica ob Dravi

Telefon

(02) 673 02 02

Fax

(02) 673 02 14

Župan

Dr. Vlasta Krmelj

Predlgajatelj župana

SDS

Število prebivalcev

4566

Število naselij

14

Površina

64 km2

Email

info@selnica.si

Spletni naslov

http://www.selnica.si

Uradne ure

 

Pon: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 14:00 – 16:00

Pet: 8:00 – 12:00

 

Opis

Po geografski legi in površinski oblikovnosti je občina Selnica ob Dravi po letu 1971 s priključenim delom Janževe gore, Spodnje in Zgornje Selnice ter z nižinskim naseljem čŒrešnjevec ob Dravi, del Osrednje Dravske doline. Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj kraja. Dravska dolina je s svojo specifično lego odigrala v političnem, kulturnem in gospodarskem pomenu zanimivo vlogo. Leta 1093 se na darovnici, s katero sta bili benediktinskemu samostanu v Ĺ t. Paulu v Labotski dolini podarjeni dve kmetiji, prvič v zgodovini omenja Selnica (aput Celtnitz). Velikega pomena za povečanje prebivalstva je bila izgradnja obdravske železnice Maribor - Dravograd - Celovec leta 1863, ki pa ni zatrla transportnega pomena Drave. Ozemlje Dravske doline, zlasti njen gorati del, je postalo pomembno lesno in trgovsko področje na Slovenskem. Proti koncu 19. stoletja so sledili nazadovanju živinoreje in prehajanju na gozdno gospodarstvo. Posledica tega je bilo zmanjšanje stabilnosti širinskih kmetij. Opuščanje pašnikov in nazadovanje živinoreje sta osnovna kazalca te naraščajoče deagrarizacije. Najmočnejšo vlogo v nadaljnjem oblikovanju pokrajine je imelo steklarstvo, pa tudi rudarstvo, oglarstvo in železarstvo. Na Fali je bila zgrajena prva hidroelektrarna na reki Dravi. Selnica ima tudi bogato kulturno dediščino. Tu se je leta 1916 rodil dramski igralec Arnold Tovornik, ponosni pa so tudi na Viltuš v Spodnji Selnici.

Lokacija

Lokacija

Nazaj