Občine članice

Grb

Grb

Regija

3

Ime občine

Občina Ribnica na Pohorju

Naslov

Ribnica na Pohorju 1

Pošta

2364 Ribnica na Pohorju

Telefon

(02) 888 05 56

Fax

(02) 888 05 58

Župan

Srečko Geč

Predlgajatelj župana

SD

Število prebivalcev

1272

Število naselij

6

Površina

60,12 km2

Email

obcina@ribnicanapohorju.si

Spletni naslov

http://www.ribnicanapohorju.si

Uradne ure

Pon: 7:30 – 14:30

Sre: 7:30 – 16:30

Pet: 7:30 – 12:30

 

Opis

Sedež Občine Ribnica na Pohorju je v gorski vasici Ribnici, na nadmorski višini 715 m. V občini je združenih šest naselij: Ribnica na Pohorju, Josipdol, Hudi Kot, Zgornja Orlica, Zgornji Lehen na Pohorju in Zgornji Janževski Vrh, ki se povezujejo v tri vaške skupnosti. Osnovna gospodarska panoga je kmetijstvo, in sicer gozdarstvo in živinoreja, ki je za velik del kmečkega prebivalstva osnovni vir izredno nizkega dohodka, saj ležijo kmetije v goratem svetu, kjer so možnosti strojne obdelave in intenzivne pridelave zelo omejene. Od drugih gospodarskih dejavnosti so pomembni pridobivanje in oblikovanje pohorskega tonalita v Josipdolu ter lesnopredelovalna industrija manjših podjetij in samostojnih podjetnikov. Storitvene dejavnosti so: gostinstvo, frizerstvo, prodajalne, pošta in dejavnosti, ki jih občani opravljajo kot s.p. ali d.o.o., osnovna šola, vzgojno-varstveni zavod, zdravstveni dom in knjižnica.

Lokacija

Lokacija

Nazaj