Občine članice

Grb

Grb

Regija

10

Ime občine

Občina Postojna

Naslov

Ljubljanska 4

Pošta

6230 Postojna

Telefon

(05) 728 07 00

Fax

(05) 728 07 80

Župan

Igor Marentič

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

14900

Število naselij

40

Površina

270 km2

Email

obcina@postojna.si

Spletni naslov

http://www.postojna.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 15:00

Tor: 8:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 17:00

čŒet: 8:00 – 15:00

Pet: 8:00 – 13:00

 

1.soboto v mesecu: 8:00 – 12:00

Opis

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta, na severni strani pivške kotline. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.
Celotna občina leži na področju kraškega sveta, je zelo bogata z naravo in kulturno dediščino, gospodarsko je prvenstveno usmerjena v turizem in turizmu kompatibilne panoge. Več kot 60% občine pokriva gozd, kmetijska zemljišča niso izrazito kvalitetna, na možnost pridelave vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, izrazita panoga je kmetijstvo in živinoreja. Narava je razmeroma dobro ohranjena, problemov z ekološko spornimi gospodarskimi programi občina nima, velik del občine pa obsega osrednje vadbišče slovenske vojske Poček, ki pa predstavlja svojstven ekološki problem.
V Postojni je Upravna enota, dve osnovni šoli s podružničnimi šolami, srednja šola z gimnazijskimi, ekonomskimi, strojniškim, lesarskim in kovinarskim programom ter samostojna gozdarska šola, Ljudska Univerza, Višja šola ter dodatni programi višješolskega študija v okviru Primorske univerze. Tudi zdravstveni dom, posebno pa bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo zadovoljujeta potrebe tudi ljudem izven občine, predvsem za občane in občanke občine Pivka in Ilirska Bistrica. V Postojni imajo sedež tudi Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Notranjski muzej in območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, ki upravlja večino gozdov na Javornikih, Hrušici, Nanosu in Snežniku.Z odkritjem notranjih delov Postojnske jame in odprtjem za obiskovalce, pa se je Postojna pričela razvijati v turistično mesto.  Z izgradnjo južne železnice se je obisk jame še povečal in v mestu so pričeli nastajati prvi hoteli.  Pravi razmah pa je turizem doživel po drugi svetovni vojni, ko je jamo in Postojno obiskalo vsako leto več gostov. Zrasli so novi hoteli in moteli ter kamp in kmalu je bilo v Postojni za goste poleg ostale gostinske ponudbe na razpolago kar okrog 1000 ležišč, obisk jame pa je dosegel skoraj milijon obiskovalcev na leto. Leta 1991 so se zaradi nestabilnih razmer turistični tokovi za nekaj časa ustavili,  počasi pa se je število obiskovalcev začelo večati in danes že dosega več kot 500.000 turistov letno.

Lokacija

Lokacija

Nazaj