Občine članice

Grb

Grb

Regija

10

Ime občine

Občina Postojna

Naslov

Ljubljanska 4

Pošta

6230 Postojna

Telefon

(05) 728 07 00

Fax

(05) 728 07 80

Župan

Igor Marentič

Predlgajatelj župana

ANDREJ BERGINC IN SKUPINA VOLIVCEV

Število prebivalcev

14900

Število naselij

40

Površina

270 km2

Email

obcina@postojna.si

Spletni naslov

http://www.postojna.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 15:00

Tor: 8:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 17:00

čŒet: 8:00 – 15:00

Pet: 8:00 – 13:00

 

1.soboto v mesecu: 8:00 – 12:00

Opis

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta, na severni strani pivške kotline. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.
Celotna občina leži na področju kraškega sveta, je zelo bogata z naravo in kulturno dediščino, gospodarsko je prvenstveno usmerjena v turizem in turizmu kompatibilne panoge. Več kot 60% občine pokriva gozd, kmetijska zemljišča niso izrazito kvalitetna, na možnost pridelave vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, izrazita panoga je kmetijstvo in živinoreja. Narava je razmeroma dobro ohranjena, problemov z ekološko spornimi gospodarskimi programi občina nima, velik del občine pa obsega osrednje vadbišče slovenske vojske Poček, ki pa predstavlja svojstven ekološki problem.
V Postojni je Upravna enota, dve osnovni šoli s podružničnimi šolami, srednja šola z gimnazijskimi, ekonomskimi, strojniškim, lesarskim in kovinarskim programom ter samostojna gozdarska šola, Ljudska Univerza, Višja šola ter dodatni programi višješolskega študija v okviru Primorske univerze. Tudi zdravstveni dom, posebno pa bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo zadovoljujeta potrebe tudi ljudem izven občine, predvsem za občane in občanke občine Pivka in Ilirska Bistrica. V Postojni imajo sedež tudi Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Notranjski muzej in območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, ki upravlja večino gozdov na Javornikih, Hrušici, Nanosu in Snežniku.Z odkritjem notranjih delov Postojnske jame in odprtjem za obiskovalce, pa se je Postojna pričela razvijati v turistično mesto.  Z izgradnjo južne železnice se je obisk jame še povečal in v mestu so pričeli nastajati prvi hoteli.  Pravi razmah pa je turizem doživel po drugi svetovni vojni, ko je jamo in Postojno obiskalo vsako leto več gostov. Zrasli so novi hoteli in moteli ter kamp in kmalu je bilo v Postojni za goste poleg ostale gostinske ponudbe na razpolago kar okrog 1000 ležišč, obisk jame pa je dosegel skoraj milijon obiskovalcev na leto. Leta 1991 so se zaradi nestabilnih razmer turistični tokovi za nekaj časa ustavili,  počasi pa se je število obiskovalcev začelo večati in danes že dosega več kot 500.000 turistov letno.

Lokacija

Lokacija

Nazaj