Občine članice

Grb

Grb

Regija

10

Ime občine

Občina Pivka

Naslov

Kolodvorska cesta 5

Pošta

6257 Pivka

Telefon

05 721 01 00

Fax

05 721 01 02

Župan

Robert Smrdelj

Predlgajatelj župana

SLS

Število prebivalcev

6030

Število naselij

29

Površina

223 km2

Email

obcina@pivka.si

Spletni naslov

http://www.pivka.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 11:00 in 13:00 - 15:00

Sre: 8:00 – 11:00 in 13:00 – 16:00

Pet: 8:00 – 11:00

Opis

Občina Pivka je nastala konec leta 1994. Leži na območju kraške Zgornje Pivke, dela gozdnatih planot Javornika in Snežnika, Košanske doline in doline Reke, delno pa seže tudi v Brkine. Ob meji s sosednjo občino Ilirska Bistrica izvira kraška ponikalnica Pivka, ki jo z vodo bogatijo številni kraški izviri ob vznožju Javornikov. Tu so tudi znamenita kraška presihajoča jezera, med katerimi sta največji Petelinjsko in Palško. Pivška občina je na zanimivem jadransko-črnomorskem razvodju, saj del vode odteka po reki Pivki v čŒrno morje, del pa v Reko in nato v Jadransko morje. Območje občine je bilo naseljeno že v kameni dobi, o čemer priča najdišče Parska golobina, ohranjena so gradišča iz železne dobe (pri Selcah, na Primožu), tod je potekala rimska cesta, ki je povezovala Pivško kotlino s Košansko dolino. Iz fevdalne dobe so ostanki gradu Ĺ ilentabor. Nekoč je bilo poljedelstvo glavna gospodarska panoga, zlasti ovčereja, postopoma se je razvilo tudi gozdarjenje in oglarstvo, do zgraditve železnice pa tudi prevozništvo - po domače furmanstvo. Na Pivki so bili v preteklosti številni mlini in žage. Pomemben mejnik v razvoju teh krajev je bila gradnja južne železnice, ki je povezala Dunaj in Trst. Železnica je v Pivko "prisopihala" davnega 27. julija 1857 in dala nov pomen temu kraju, še zlasti, ko so od tod zgradili železniški krak proti Reki. Ob tem je pridobilo pomen tudi gozdarstvo in se razvijala lesnopredelovalna industrija, kar je najpomembnejša panoga v občini, njen nosilec pa je Javor Pivka. Po drugi svetovni vojni se je uveljavilo tudi perutninstvo v Košanski dolini, kjer je pomembno podjetje Pivka d.d. V zadnjem času se spet obnavlja ovčereja na Pivškem, oživlja pa tudi sadjarstvo v Brkinih. Razvija se tudi obrt in podjetništvo ter storitvena dejavnost.Edino mestno naselje v občini je Pivka, ki je tudi občinsko središče.

Lokacija

Lokacija

Nazaj