Občine članice

Grb

Grb

Regija

2

Ime občine

Občina Oplotnica

Naslov

Goriška cesta 4

Pošta

2317 Oplotnica

Telefon

(02) 845 09 00

Fax

(02) 845 09 09

Župan

Matjaž Orter

Predlgajatelj župana

MARTIN LESJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Število prebivalcev

3956

Število naselij

21

Površina

33 km2

Email

obcina@oplotnica.si

Spletni naslov

https://oplotnica.si/

Uradne ure

Opis

V severovzhodnem delu Slovenije leži Občina Oplotnica, ki se v slikoviti pokrajini pod jugovzhodnimi obronki Pohorja razprostira na 33 km2. Na ozemlje, ki ga danes obsega Občina Oplotnica, je, kot so dokazala najnovejša arheološka raziskovanja, prišel človek že v 3. tisočletju pr.n.št.. Že od nekdaj je to ozemlje pomembno križišče, kjer sta se že pred 2. tisoč leti križala ves promet in trgovina iz Italije skozi Norik v Panonijo na vzhodu in obratno.
V novejši zgodovini se Oplotnica kot gospodarsko središče tega območja prvič omenja 1182 leta. Do leta 1782 je bila last žičkega samostana. V 19. stoletju se je zaradi lesne obrti, trgovine in kamnoloma v bližnjem Cezlaku razvila v večje ruralno oblikovano naselbino, ki danes spada po gostoti naseljenosti med gosto naseljena območja.
Celostno podobo ji daje 21 zaselkov (Božje, Brezje, čŒadram, Dobriška vas, Dobrova, Gorica, Koritno, Kovaški vrh, lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Stzraža, Ugovec, Zg. Grušovje, Zlogona Gora, Zlogona vas), ki nizajo krajinske značilnosti, ki oblikujejo pokrajino.
V dolini sta najbolj razvita poljedeljstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na obronkih lačne Gore, Fošta, Gorice in Okoške Gore, ki se počasi vzpenja proti Pohorju.
Na Občino Oplotnica mejijo občine Zreče, Slovenske Konjice in Slovenske Bistrica.

Lokacija

Lokacija

Nazaj