Občine članice

Grb

Grb

Regija

1

Ime občine

Občina Odranci

Naslov

Panonska ulica 33

Pošta

9233 Odranci

Telefon

(02) 577 34 80

Fax

(02) 577 34 86

Župan

Barbara Ferenčak

Predlgajatelj župana

ANDREJA POREDOŠ IN SKUPINA VOLIVCEV

Število prebivalcev

1696

Število naselij

/

Površina

6,9 km²

Email

obcina.odranci@siol.net

Spletni naslov

www: http://www.odranci.com/

Uradne ure

od pon. do pet.: 7.00-15.00

Opis

Odranci so gručasto naselje, največje na Dolinskem. So središče Občine Odranci in ležijo med glavno cesto Lendava - Murska Sobota ter potokom čŒrncem. Del naselja je severno od ceste. Naselje je pomembno krajevno središče, njegov videz pa se je v zadnjem času zaradi urbanizacije zelo spremenil. V okolici prevladujejo njive, ob čŒrncu so travniki in zaplate gozda. Razvita sta poljedelstvo in živinoreja. Osmerokotna župnijska cerkev sv. Trojice je bila zgrajena leta 1967. Naselje se prvič omenja leta 1322 z imenom Adrijanci.

Lokacija

Lokacija

Nazaj