Občine članice

Grb

Grb

Regija

8

Ime občine

Občina Lukovica

Naslov

Stari trg 1

Pošta

1225 Lukovica

Telefon

(01) 729 63 00

Fax

(01) 729 63 13

Župan

Olga Vrankar

Predlgajatelj župana

Marjan Kveder in skupina volivcev

Število prebivalcev

5198

Število naselij

66

Površina

74 km2

Email

obcina.lukovica@lukovica.si

Spletni naslov

http://www.lukovica.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 14:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 12:00

Opis

Občina Lukovica je postala samostojna lokalna skupnost z reorganizacijo lokalne samouprave leta 1995 in geografsko zajema območje čŒrnega grabna. čŒrni graben s severa in juga obdajata Tuhinjska in Moravška dolina. Na izoblikovanje čŒrnega grabna je močno vplivalo vodovje Radomlje, ki je svojo vijugasto strugo vrezala v južno pobočje velike trojanske antiklinale. Radomlja, ki izvira pod Učakom pri Trojanah, se s svojimi hudourniškimi pritoki južno od Doba izliva v Račo, teče po temnih permijskih skrilavcih, ki dajejo tlem črno barvo - od tod tudi ime čŒrni graben. Občina Lukovica se razprostira od Prevoj pri Ĺ entvidu na zahodu pa vse do Trojan na vzhodni strani, kjer meji s Savinjsko dolino. Tu je potekala tudi stara deželna meja med Gorenjsko in Ĺ tajersko.
Značilna podolgovata izoblikovanost ozke doline čŒrnega grabna, ki v dolžino meri dobrih 20 km, v širino pa povprečno le 4 km, je preprečevala nastanek enega središča, ki bi bil družbenopolitični, gospodarski in kulturni center. Zato so v teku zgodovine nastala številna gručasta naselja ob prometni poti skozi čŒrni graben kot so : Prevoje pri Ĺ entvidu, Ĺ entvid pri Lukovici, Lukovica, Krašnja, Blagovica, Ĺ entožbolt in Trojane. Ĺ tevilne vasi z zaselki in samotne kmetije pa so se razvile na severnem bregu Radomlje: Rafolče, Zlato polje, Koreno, Krajno brdo, čŒešnjice... Vodno energijo Radomlje so pogosto uporabljali za pogon mlinov in žag, vendar je danes žal večina od njih propadla.
Glavni razvoj čŒrnega grabna je vezan na prometno povezavo, ki je od prazgodovine naprej potekala po dolini Radomlje. Za časa Rimljanov je skozi čŒrni graben potekala znamenita rimska cesta Aquileia (Oglej)-Emona (Ljubljana)-Atrans (Trojane)-Celeia (Celje), ob kateri so bile utrjene postojanke v Lukovici s postajo Ad Publicanos in pri izhodu na Trojanah. Leta 1720 je izšel pomemben cesarski odlok o obnovi cestne povezave Trst-Dunaj preko čŒrnega grabna, kajti promet je vedno dajal utrip tej dolini - v mirnem obdobju je domačinom prinašal blagostanje, ob vojnah pa toliko večje gorje in dajatve. V drugi polovici 19. stol. je čŒrni graben ponovno izgubil nekdanjo veljavo, saj je bila zgrajena železnica Dunaj-Zidani most-Ljubljana, promet pa se je zopet povečal leta 1958 z izgradnjo današnje magistralne ceste Ljubljana-Celje.
Na področju Občine Lukovica je v začetku stoletja živela obrt, gostinstvo, prevozništvo, čevljarstvo, trgovina...... Na obiskanih sejmih so ljudje trgovali z obrtniškimi izdelki in živino. Utrip krajev je bil živahen in v nenehnem razvoju. V novi Občini Lukovica vidijo svoj obstoj v razvoju obrti in podjetništva. Občina Lukovica hoče postati zanimiva za obrtnike z razvojem manjših novih obrtnih con ob načrtovani trasi avtoceste. Zavzemajo se za ekološko čisto in krajem primerno obrt, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.

Lokacija

Lokacija

Nazaj