Občine članice

Grb

Grb

Regija

11

Ime občine

Občina Kanal ob Soči

Naslov

Trg svobode 23, p.p. 50

Pošta

5213 Kanal

Telefon

05 398 12 00

Fax

05 398 12 23

Župan

Miha Stegel

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

6002

Število naselij

20

Površina

146,5 km²

Email

obcina.kanal@obcina-kanal.si

Spletni naslov

www.obcina-kanal.si

Uradne ure

Pon: od 8:00 do 12:00

Sre: od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 16:00

Pet: od 8:00 do 12:00

Opis

Občina Kanal se po površini uvršča med 50 največjih slovenskih občin. Leži v zahodnem delu države ob meji z Italijo. Nastala je 1994 leta, z odcepitvijo od Goriške občine. Občinsko središče, kulturni in gospodarski center predstavlja istoimensko naselje Kanal ob Soči. Ozemlje občine se razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: Spodnja Soška dolina, Kambreško pogorje in zahodni del Banjšic, ki jim je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom. Spodnja Soška dolina se vleče od Mosta na Soči na severu do Solkana na jugu. Sestavljena je iz dolinskega dna in pobočij na obeh straneh doline. Predstavlja nekakšno razvojno »žilo« občine, saj so v njej skoncentrirana vsa večja naselja (Kanal, Anhovo, Deskle), delovna mesta, gospodarstvo in promet. Občina Kanal spada med relativno redko poseljena območja v Sloveniji, saj se po gostoti prebivalstva iz leta 2002 z 41 prebivalci na km2 uvršča šele v spodnjo četrtino slovenskih občin (povprečje za Slovenijo je približno 100 ljudi na km2). Toda med posameznimi deli so velike razlike. Na Kambreškem je bila gostota prebivalstva leta 1991 s komaj 19 prebivalci na km2 najnižja v občini, medtem ko je v spodnji Soški dolini na enem km2 živelo približno 60 ljudi. Občina se uvršča med 15 slovenskih občin z največjim indeksom staranja. Tudi izobrazbena struktura je predvsem na Kambreškem in Banjški planoti izrazito slaba. Tam namreč skoraj ni prebivalcev z višjo ali visoko izobrazbo, le petina jih ima dokončano srednjo šolo. Danes je v primarnem sektorju zaposlenih 2 odstotkov v sekundarnem, 17 odstotkov v terciarnem 50 odstotkov in v kvartarnem 31 odstotkov vseh zaposlenih. Značilna pa je tudi relativno nizka stopnja brezposelnosti za slovenske razmere, in sicer 6,7 odstotkov.

Lokacija

Kliknite za ogled lokacije

Nazaj