Občine članice

Grb

Grb

Regija

10

Ime občine

Občina Ilirska Bistrica

Naslov

Bazoviška cesta 14

Pošta

6250 Ilirska Bistrica

Telefon

(05) 714 13 61

Fax

(05) 714 12 84

Župan

dr. Gregor Kovačič

Predlgajatelj župana

Število prebivalcev

14161

Število naselij

63

Površina

480 km2

Email

obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

Spletni naslov

http://www.ilirska-bistrica.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 11:00

Sre: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 16:30

Pet: 8:00 - 11:00

Opis

Občina Ilirska Bistrica leži na jugu Slovenije ob meji s Hrvaško. Njeno področje je zelo razgibano, od Snežniške planote z najvišjo izven alpsko goro Snežnik, kraških travnikov Zgornje Pivke, doline reke Reke ali kot ji domačini pravijo Vjlke wode, Gričevja Brkini, kjer uspevajo odlična jabolka in slive in kjer pridelujejo znani Brkinski slivovec do Matarskega in Jelšanskega podolja s številnimi skrivnostnimi slepimi dolinami.
Občina Ilirska Bistrica je ena večjih občin v Sloveniji, saj njena površina meri 480 km2 in ima 14.000 prebivalcev.Ilirska Bistrica je mesto in središče občine Ilirska Bistrica. Mesto leži na severnem robu ilirskobistriške kotline ob vznožju Snežnika, nad izlivi potokov Bistrice, Molje in Pile v reko Reko. Je središče občine, ki obsega gozdnato Snežniško planoto, Reško dolino, vzhodni del Brkinov in del kraškega Podgrajskega podolja.Naselje je nastalo z združitvijo več naselitvenih jeder na prisojni, pred burjo zaščiteni legi, pod strmim kraškim robom Snežnika. V naselju se od ceste Postojna-Reka odcepijo ceste proti Pivki, čez Brkine proti Podgradu in na Snežnik. Ob cesti na Zgornjo Pivko je naselju priključeno precej novo naselje »Gabrje«, pa tudi meja s sosednjima naseljema Kosezami in Jasenom ni več očitna.Starejši del mesta je tik pod strmim apnenčastim pobočjem, ki višje preide v travnate ravnice in umetno zasajene borove gozdove. Na severu se dviga Stražica (711 m), vzhodno Volčji Hrib (757 m) in za njim Zelena dolina. Izpod strmih apnenčastih pobočji izvira Bistrica, ki ima tri občasne pritoke (Kukčeva, Sušec, Kovačevec), vsi trije izvirajo višje v pobočju. V Bistrico se pod naseljem izliva še potok Pila, ki priteče iz Jasenske pile. Potok Bistrica je vir pitne vode za mesto in širšo okolico, zato je na izviru zajetje za vodovod, pod njim pa ribogojnica.Sredi naselja je parkovno urejen Brinškov grič (433 m). V naselju je spomenik prekomorskim brigadam, Pred osnovno šolo Dragotin Kette pa Kettejev spomenik. V naselju se je rodil slikarFrance Pavlovec.

Lokacija

Lokacija

Nazaj