Občine članice

Grb

Grb

Regija

8

Ime občine

Občina Ig

Naslov

Govekarjeva cesta 6

Pošta

1292 Ig

Telefon

(01) 280 23 00

Fax

(01) 280 23 22

Župan

Janez Cimperman

Predlgajatelj župana

SLS

Število prebivalcev

5916

Število naselij

25

Površina

99,9 km2

Email

obcina-ig@siol.net

Spletni naslov

http://www.obcina-ig.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 12:00

Opis

Občina Ig leži 10 km od Ljubljane, na robu Ljubljanskega barja, ob severnem vznožju Krima (1107 m) in Mokreca (1058 m). Prostorsko je opredeljena na nižinski del Ljubljanskega barja in hribovito zaledje z glavnimi vrhovi kot so Krim, Mokrec in Kurešček. Vasi ležijo na robu ravnega sveta Ljubljanskega barja kot značilna obcestna naselja na prodnem vršaju Iške.
Občina Ig meji na pet občin: Ljubljana, Ĺ kofljica, Velike Lašče, Cerknica in Brezovica.
Središče občine predstavlja naselje Ig, z močnim izvirom Ižice sredi vasi, imenovanim Studenec. Tu je sedež Občine.
Ig je bil prvič omenjen pred 750 leti, vendar je zgodovina teh krajev veliko daljša.
Koliščarji so živeli na področju Barja pred 6000 leti. Najizvirnejša najdba koliščarske kulture je poleg drevakov glinena, črno žgana in fino zglajena posoda okrašena z vrezi, imenovana ženski idol. Upodobljena je ženska, oblečena v laneno obleko. Najdba je iz leta 2.000 p. n. št. in je bila najdena leta 1876 na t.i. Dežmanovem kolišču blizu Iga.
Dokaj neraziskano je bivanje rimljanov na tem območju, kljub temu, da je bilo tu najdenih preko 100 rimskih nagrobnih spomenikov. Vzidani so v stene ljubljanske stolnice, nekaj pa je shranjenih v cerkvici sv. Mihaela v Iški vasi. Posebej je tu potrebno omeniti v živo skalo vklesan spomenik iz 1. st. n. št. imenovan Stari dedec, ki leži med Stajami in Kotom. Tu je tekla rimska vaška ali vinicialna cesta in je eden redkih takih spomenikov v Evropi.
Na griču Pungart leži ižanski grad, ki je bil last grofov Speinheimov, Engelshausov, kasneje grofov Auerspergov, ki so v letu pomladi narodov, 21. marca 1848 doživeli napad 300 upornih ižanskih kmetov, ki so grad oplenili in zažgali. Na ta dan občina praznuje svoj občinski praznik. Danes je v gradu Zavod za prestajanje kazni – ženski zapori.
Področje ob ribnikih v dolini Drage, ki so nastali z zajezitvijo Draščice in potoka pod vasjo Dobravica, je bilo leta 1986 razglašeno za naravni spomenik in nudi življenski prostor številnim vodnim in močvirskim rastlinam ter redkim pticam. Pogosto tu srečamo čopastega ponirka, ki je našel svoje mesto v občinskem grbu. Vseh ribnikov je sedem in vsak ima svoje ime.
Sončni popoldnevi pa v občino privabijo številne sprehajalce, ki se zatečejo v slikovito sotesko Iški Vintgar, po kateri teče reka Iška. Posebnost soteske so endemične rastline (kranjski jeglič, rdeči bor) in živali (potočni rak).
Sožitje človeka z naravno in kulturno dediščino je tu popolno.

Lokacija

Lokacija

Nazaj