Občine članice

Grb

Grb

Regija

2

Ime občine

Občina Hajdina

Naslov

Zgornja Hajdina 45

Pošta

2288 Hajdina

Telefon

02/788-30-30

Fax

02/788-30-31

Župan

mag. Stanislav Glažar

Predlgajatelj župana

SDS, SD, DeSUS

Število prebivalcev

3766

Število naselij

7 vasi

Površina

21,8

Email

uprava@hajdina.si

Spletni naslov

http://www.hajdina.si/

Uradne ure

URADNE URE

Ponedeljek od 8. do 14 ure

Sreda od 8h do 12h in od 13h do 16h

Petek od 8h do 12h

Malica od 11h do 11.30h

 

o

Opis

 

 

 

 

 

Občina Hajdina spada v skupino mlajših občin v naši državi. V prvih letih obstoja oz. samostojnosti so bili narejeni prvi veliki premiki na področju konstituiranja organov, občinske uprave, sprejetja zajetnega kupa aktov s področja lokalne samouprave, ureditve upravne zgradbe, na področju komunalne infrastrukture, kulture, športa in ostalih družbenih dejavnosti.<o:p></o:p>


Občina Hajdina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. Zelo jo razkosavajo razne ceste, in sicer S-J prometnica Dunaj - Zagreb, V-Z pa prometnica Ormož - Slovenska Bistrica. Občani smo imeli v preteklosti veliko problemov s takšno prometno ureditvijo (prometne nesreče z najhujšimi izidi). Del občine pa nam je razdelil tudi odvodni kanal HE - Zlatoličje.<o:p></o:p>


Občino sestavlja 7 naselij, vse ruralno urbanizirane.
Osnovna šola Hajdina je leta 1999 pričela z 9-letnim programom. Farna cerkev sv. Martina je locirana v samem središču Zg. Hajdine. Na hajdinski gmajni je bilo v lanskem letu odprto novo veliko golf igrišče. V občini imamo močno razvita športna, kulturna, gasilska in druga društva.<o:p></o:p>


Gospodarsko občina spada med srednje razvite občine. V naši občini je locirana mešalnica močnih krmil Draženci, Farma prašičev Draženci (delno), industrijsko obrtna cona v Slovenja vasi, večje število družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov raznih dejavnosti. Kmetijstvo je dokaj razvito, nekaj pa je tudi farm prašičev, govedi in perutnine. Načrtov za prihodnje ne zmanjkuje. V Skorbi je eno največjih vodovodnih črpališč v Sloveniji. Naša dolgoročna naravnanost je ekološko varstvena. V bodočnosti nameravamo zgraditi kanalizacijsko omrežje na območju celotne občine, občane naravovarstveno ozaveščati, predvsem pa želimo zanamcem ohraniti še pitno vodo.

Največja preokupacija občinskega sveta in občanov sta trasi AC-Fram-Tržec in HC-Ormož-Slovenska Bistrica, ki so jo načrtovalci narisali po dolgem in počez čez občino Hajdina in v razgovorih ne upoštevajo mnenja naše občine.<o:p></o:p>


V občini so bogata arheološka najdišča. Del Hajdine je v postopku za pridobitev arheološkega spomenika državnega pomena. Tudi naselje Ghandin se pojavlja ob boku rimske Petovione, katere del se je razprostiral prav na območju Sp. in Zg. Hajdine.<o:p></o:p>

 


Po številu prebivalcev spadamo s 3800 prebivalci med srednje velike občine in smo bili v preteklosti zaradi določenih političnih odločitev okrnjeni za približno 700 prebivalcev. Župnija šteje 5200 ljudi.

Občinski praznik imamo premičen in ga slavimo vsako leto v soboto pred Martinovo nedeljo v mesecu novembru. Takrat se na tradicionalni Martinovi prireditvi Iz mošta vino, pridi na Hajdino zahvalimo sv. Martinu, našemu farnemu patronu, za minulo letino, mošt prekrstimo v vino, imenujemo kletarja letnika in sv. Martina poprosimo za vnaprej.
<o:p></o:p>

Lokacija

Kliknite za ogled lokacije

Nazaj