Občine članice

Grb

Grb

Regija

3

Ime občine

Občina Dravograd

Naslov

Trg 4. julija 7

Pošta

2370 Dravograd

Telefon

(02) 872 35 60

Fax

(02) 872 35 74

Župan

Anton Preksavec

Predlgajatelj župana

Robert PLIMON in skupina volivcev

Število prebivalcev

8867

Število naselij

24

Površina

105 km2

Email

obcina@dravograd.si

Spletni naslov

http://www.dravograd.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 14:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 14:00 – 16:00

Pet: 8:00 – 12:00

 

Opis

Občina Dravograd je geografsko središče treh dolin Koroške: Dravske, Mežiške in Mislinjske. Ugodna prometna lega, naravne danosti in bližina meje so vplivale na razvoj Dravograda vse od nastanka v 12. stoletju. Promet se je od nekdaj odvijal po Dravi, v antiki je čez trško ozemlje tekla obdravska cesta, Dravograd je bil pomembno železniško križišče Koroške in Ĺ tajerske v 19. stoletju. Drava deli občino na dva bregova, povezana z mostovi in hidroelektrarno. Zaradi tranzitnega značaja sta tu od nekdaj cveteli trgovina in obrt, ki se ji je kasneje pridružila industrija, ki strnjena v ekonomski coni ob sotočju Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu ne posega v naravno dediščino prostora.
Med vitalne panoge v občini sodijo gradbeništvo, prevozništvo in transportne storitve, kovinsko in lesno predelovalne dejavnosti ter trgovina in gostinstvo. Podporno podjetniško okolje predstavljajo Gospodarska in Obrtna območna zbornica ter Regionalna razvojna agencija.
Naravna in kulturno-zgodovinska dediščina Dravograda tvorita podobo občine tako starega trškega jedra kot tudi podeželskega območja. Dravograjsko jezero, ki je nastalo nad hidroelektrarno, je mednarodno pomembna ornitološka lokacija, kjer gnezdi preko 150 vrst ptic. Otoki in trstičje so bogat življenjski prostor redkih rastlin in živali.
Ohranjena kulturno-zgodovinsko dediščina priča o razvoju kraja in občine od 12. stoletja: sredi trga stoji romanska cerkev sv. Vida z vzhodnim zvonikom, na vzpetini nad trgom vztrajajo razvaline starega gradu, v Libeličah je znamenita romanska kostnica. Sv. Peter na Kronski Gori je ena najlepših baročnih cerkva v Sloveniji, v cerkvi sv. Duha na Ojstrici iz začetka 17. stoletja pa je največja površina poslikanega lesenega stropa v Sloveniji.
Dravograd gradi svojo prihodnost na tradiciji in prednosti prostora, predvsem v podjetništvu in turizmu ter v ustvarjanju podobe občine, prijazne domačinom in obiskovalcem.

Lokacija

Lokacija

Nazaj