Občine članice

Grb

Grb

Regija

10

Ime občine

Občina Bloke

Naslov

Nova vas 4a

Pošta

1385 Nova vas

Telefon

(01) 709 89 18

Fax

(01) 709 88 40

Župan

Jože Doles

Predlgajatelj župana

SLS

Število prebivalcev

1638

Število naselij

45

Površina

75 km2

Email

obcina.bloke@siol.net

Spletni naslov

http://www.bloke.si

Uradne ure

 

 

Pon: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00

Pet: 8:00 – 13:00

Opis

Občina Bloke obsega vso Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. Bloke so dostopne z več smeri po magistralnem trikotniku, Ljubljana–Unec– Žlebič- Ljubljana. Ležijo na nadmorski višini od 720 do 800 m. So planota, ki je v severnem delu dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Površina občine je 75 km2. Obkrožena je z oblimi, delno poraščenimi hribi.
Na Blokah živi 1634 prebivalcev, ki so naseljeni po 45-ih vaseh in zaselkih. Vsa naselja so še naseljena, čeprav so štiri naselja s po samo eno hišno številko. V občini je 49,187 km lokalnih cest in 28,233 km javnih poti. Sedež občine je v Novi vasi, kjer so osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom, pošta, banka, trgovini in gostilne. Tu sta tudi tovarni Novolit in Kovinoplastika Lož.
Sedanja občina je bila ustanovljena leta 1998 z izločitvijo iz občine Loška Dolina. Občina Bloke je bila samostojna do leta 1955, ko je prišlo do združitve občine Cerknica in občine Bloke. Z izločitvijo iz občine Cerknice je leta 1994 nastala občina Loška Dolina v katero so spadale tudi Bloke. Občina Bloke je začela s svojim delovanjem 1.1.1999.

Lokacija

Lokacija

Nazaj