Občine članice

Grb

Grb

Regija

12

Ime občine

Občina Miren - Kostanjevica

Naslov

Miren 137

Pošta

5291 Miren

Telefon

05 330 46 82

Fax

05 330 46 82

Župan

Mauricij Humar

Predlgajatelj župana

Zorko Budin in skupina volivcev

Število prebivalcev

4.790

Število naselij

15

Površina

64 km2

Email

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Spletni naslov

www.miren-kostanjevica.si

Uradne ure

ponedeljek,torek: od 08.00 do 12.00, od 13:00 do 15:00 ure

 

sreda: od 08:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00 ure

 

petek: od 08:00 do 12:00 ure

 

 

Opis

Občina Miren-Kostanjevica meri 64 km2 in šteje 4.790 prebivalcev. Na zahodu meji z Republiko Italijo, na severu z občino Ĺ empeter - Vrtojba, na vzhodu z Mestno občino Nova Gorica in na jugu z občino Komen na Krasu. Občina obsega 15 naselij, ki so organizirana v 7-ih krajevnih skupnostih, in sicer KS Miren: Miren, Orehovlje in Vrtoče; KS Bilje: Bilje; KS Opatje selo: Opatje selo, Lokvica, Nova vas; KS Sela na Krasu: Sela na Krasu, Hudi log, Korita; KS Kostanjevica na Krasu: Kostanjevica na Krasu; KS Vojščica: Vojščica; KS Temnica, Lipa in Novelo.

Pokrajina občine je zelo raznolika. Del, imenovan tudi ''Vrt Goriške'', sega v območje Vipavske doline. Pokrivajo ga rodovitna polja, vrtovi in sadovnjaki, med katerimi se vije reka Vipava. Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z značilno barvito in pestro kraško floro, s kraškimi vrtačami in z globokimi brezni, ki so pravi izziv za mnoge jamarje. Tu sta doma kraški pršut in teran.

Največji kraj v občini in tudi občinsko središče je Miren. Občinska uprava in Krajevni urad imata sedež v prostorih upravne stavbe nekdanjega podjetja Ciciban. V neposredni bližini občinske stavbe se nahaja novejši poslovno-stanovanjski objekt s pošto, banko in z drugimi poslovnimi prostori. V Mirnu je centralna osnovna šola z dvema podružnicama v Biljah in v Kostanjevici na Krasu. V sklopu osnovne šole delujejo štirje vrtci. Poleg šole stoji zdravstveni dom, kjer so občanom na voljo splošne zdravstvene, zobozdravstvene, fizioterapevtske in lekarniške storitve. Miren je znan po skoraj 100-letni čevljarski tradiciji, Bilje po opekarništvu, Kras pa po kamnoseštvu.

Med kmetijskimi panogami je najbolj razvito sadjarstvo, poljedelstvo in vinogradništvo. Na širšem območju kmetijskih zemljišč je bila izvedena komasacija in ureditev namakalnega sistema iz umetnega jezera Vogršček.

V občini deluje Prostovoljno Gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu, ki skrbi za varnost pred požari, saj je velik predel občine kot tipična kraška pokrajina stalno izpostavljen nevarnosti požarov v naravi. Na področju kulture deluje več registriranih kulturnih društev. Prevladuje ljubiteljsko, zborovsko petje v okviru zborov: MPZ Kras – Opatje selo, MPZ Miren – Miren, Oktet Rožmarin – Temnica, Vokalna skupina Chorus'97 – Miren, pevski zbor v okviru Društva GLAS – Bilje in pevski zbor v okviru KUD Simon Jenko – Temnica. Pevski zbori se aktivno udeležujejo pevskih revij in tekmovanj. Poleg naštetih pevskih zborov so v občini po vseh župnijah zelo aktivni tudi cerkveni pevski zbori. Na področju kulture delujejo tudi Kulturno društvo ZARJA Bilje, Kulturno društvo »Stanko Vuk« - Miren, Ĺ portno kulturno društvo Vojščica in Turistično društvo DREN - Sela na Krasu.

Tudi športna dejavnost je zelo razvajena. Aktivna sta nogometna kluba NK Adria Miren in NK Bilje oz. Ĺ D Bilje. Dve nogometni igrišči, v Mirnu in v Biljah, ne služita samo za treninge, ampak tudi za prirejanja tekmovalnih in prijateljskih nogometnih srečanj. Poleg dveh največjih nogometnih društev deluje v občini še šest športnih društev, ki se ukvarjajo z malim nogometom, balinanjem, s košarko, lokostrelstvom ter Jamarsko društvo Temnica. Registrirani sta tudi dve društvi z namenom združevanja mladih, in sicer Mladinsko društvo Orehovlje ter Mladinsko društvo »Slika« - Miren. Poleg vseh pa so tudi aktivna Društvo žena Bilje, Miren-Orehovlje ter društvo žena v sklopu Društva »Simon Jenko« - Temnica in Društvo upokojencev Bilje, Miren in Kostanjevica na Krasu.

Obstoj sedanjih naselij na območju občine Miren-Kostanjevica sega že v prazgodovino in antiko. O tem pričajo številna arheološka najdišča prazgodovinskih gradišč in rimskih grobišč v Mirnu in v Biljah. Najzanimivejše turistične točke v občini so: Mirenski grad z romarsko cerkvijo Žalostne Matere Božje iz 13. stoletja; Trstelj kot najvišji hrib in najvišja razgledniška točka v občini, z urejenimi planinskimi potmi in s planinsko kočo ''Trstelj''; Kraške jame (mnoge še neraziskane), globoke tudi do 70 m, primerne za jamarski šport; kolesarske poti in sprehajalne poti ter znamenitosti iz 1. svetovne vojne v okviru nastajajočega projekta Poti miru na Krasu. Na reki Vipavi je zelo razširjeno športno ribištvo.

V času delovanja občine je bilo mnogo storjenega na področju razvoja cestne in komunalne infrastrukture. Občina si bo v nadaljnjem prizadevala skrbeti za okolje in prostor, za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kmetijstva, turizma, športno-rekreacijskih in kulturnih dejavnosti, šolstva.

Lokacija

Lokacija

Nazaj