Občine članice

Grb

Grb

Regija

4

Ime občine

Mestna občina Celje

Naslov

Trg celjskih knezov 9

Pošta

3000 Celje

Telefon

(03) 426 57 00

Fax

(03) 426 56 82

Župan

Matija Kovač

Predlgajatelj župana

GREGOR DELEJA IN SKUPINA VOLIVCEV

Število prebivalcev

48845

Število naselij

39

Površina

94,9 km2

Email

mestna.obcina.celje@celje.si

Spletni naslov

http://www.celje.si

Uradne ure

Pon: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 15:00

Sre: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 16:30

Pet: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 14:00

 

Opis

Celje je tretje največje slovensko mesto. Prebivalci Celja se radi pohvalijo z
njegovo bogato zgodovino, kulturno dediščino in povedo, da je Celje knežje mesto,
biser ob Savinji in eno najhitreje razvijajočih se mest v Sloveniji.
Celje je upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, športno, sejemsko, trgovsko in poslovno središče Savinjske regije. V Celju so locirane številne funkcije, ki mesto skladno s terminologijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije v okviru policentričnega urbanega sistema in regionalnega prostorskega razvoja uvrščajo med središča nacionalnega pomena, ki se razvija kot pomembno zaposlitveno, proizvodno, storitveno središče in kot pomembno regionalno prometno vozlišče.
Celje z vlaganji v infrastrukturo, znanje in okolje postaja v zadnjih letih vse bolj privlačno ne le za prebivalce, temveč tudi za obiskovalce. Mestno jedro ima v upravnem, administrativnem, kulturnem in tudi turističnem smislu velik pomen.

Lokacija

Lokacija

Nazaj