06.06.2017 Starost: 5 let

ŽUPANI ZOS POZIVAJO PREDSEDNIKA VLADE IN MINISTRA KOPRIVNIKARJA K SPREMEMBI STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE IN K ODPRAVI FINANČNE PODHRANJENOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE

Razkrižje, 6. 6. 2017 – Župani in županje občin članic Združenje občin Slovenije (ZOS) so se zbrali na 19. redni letni skupščini.


Lani sprejeta Strategija razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 ( v nadaljevanju strategija) je bila sprejeta kljub nasprotovanju treh združenj občin. Župani menijo, da je potrebno dokument popraviti  in na novo določiti cilje. Med drugim je potrebno zasledovati cilj, da se javna sredstva bolj enakomerno porazdelijo po celotni državi (cilj je da se porazdelitev približa 25 % BDP - sedaj je številka za več kot polovico nižja). Šele po spremembi strategije naj se pristopi k pripravi popravkov ostale zakonodaje s področja lokalne samouprave.

Župani in županje so opozorili tudi na finančno podhranjenost občin in pozivajo predsednika vlade z ekipo, da država začne spoštovati veljavno zakonodajo in zagotovi potrebna sredstva za normalno življenje vseh občanov in občank.

Med drugim so župani in županje pregledali delo in dosežke združenja v letu 2016 ter v tem okviru sprejeli poročilo o delu in zaključni račun za leto 2016. Na skupščini je bil sprejet tudi program dela in finančni načrt za leto 2017, skozi katerega so župani določili smernice in politiko delovanja Združenja občin Slovenije v prihodnjem obdobju.

Več sledi...

 


< DRUGI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA USKLADITEV PRAVILNIKA O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE