18.01.2019 Starost: 4 let

ŽUPANI SAVINJSKEGA REGIJSKEGA SVETA ZOS IZPOSTAVILI IZVAJANJE DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ

Šentjur, 16. 1. 2019 – Župani savinjskega regijskega sveta ZOS so se srečali na svoji konstitutivni seji, kjer so imeli na dnevnem redu pregled dela Združenja občin Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018 in oblikovanje smernic dela združenja v prihodnje. Župani savinjske regije so posebej izpostavili izvajanje dogovora za razvoj regij.


 

Župan Občine Šentjur je pozdravil prisotne župana, jim čestital ob izvolitvi in zaželel dobro delo v mandatnem obdobju.

 

Predsednik Združenja občin Slovenije je predstavil delovanje in pomen združenja za občine, ki je njihov glas v različnih pogovorih in dogovorih s predstavniki vlade. Predstavil je aktivnosti združenja pri zagovarjanju interesov občin, predvsem pri vsakoletnih pogajanjih z Vlado RS o višini povprečnine. ZOS se vedno zavzema za ohranitev investicijskih sredstev, do katerih so občine upravičene na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Vedno je to pogoj za sklenitev dogovora o višini povprečnine. Predstavil je tudi vizijo dela združenja v prihodnje, predvsem zastopanje interesov srednjih in manjših občin.

 

Župani savinjskega regijskega sveta so med drugim izpostavili izvajanje dogovora za razvoj regij in aglomeracije. Poudarili so da je preko ZOS potrebno problem ponovno izpostaviti na MOP.

 

Zavzeli so se tudi za sodelovanje z Vlado RS v smislu izvedbe zavez iz dogovora o višini povprečnine iz leta 2019. Prav tako so pozvali Vlado RS in druge pristojne službe k racionalnemu sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na delo občin oz., da naložene naloge finančno ovrednoti in jih vključi v izračune za višino povprečnine za prihodnja leta.

Zavzeli so se za spremembo določil Zakona o financiranju občin, ki dopuščajo vladi, da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občinami. Spremembe naj gredo tudi v smeri priporočil Sveta Evrope.

Opozorili so tudi na plačna nesorazmerja funkcionarjev predvsem na lokalni ravni.

Združenje občin Slovenije tudi predlaga, da se z zakonom vključi vse predstavnike lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi.

 

 * * *


< ŽUPANI GORIŠKEGA REGIJSKEGA SVETA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE POUDARILI NUJNOST VZPOSTAVITVE POKRAJIN