15.01.2019 Starost: 4 let

ŽUPANI GORIŠKEGA REGIJSKEGA SVETA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE POUDARILI NUJNOST VZPOSTAVITVE POKRAJIN

Tolmin, 15. 1. 2019 – Župani goriškega regijskega sveta ZOS so se srečali na svoji konstitutivni seji, kjer so imeli na dnevnem redu pregled dela Združenja občin Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018 in oblikovanje smernic dela združenja v prihodnje. Župani so podali poziv Vladi RS naj čimprej aktivno pristopi k ustanovitvi pokrajin in k oblikovanju ustreznih investicijskih projektov v okviru kohezije. Izpostavili so tudi nujnost vzpostavitve ustrezne cestne infrastrukture in povezave do Ljubljane. Prav tako pa je bila izpostavljena problematika poplavne varnosti na območju reke Vipave tako na slovenski kot tudi italijanski strani.


Predsednik Združenja občin Slovenije je županom uvodom čestital ob izvolitvi in poudaril pomen združenja za občine, ki je njihov glas v različnih pogovorih in dogovorih s predstavniki vlade. Predstavil je aktivnosti združenje pri zagovarjanju interesov občin, predvsem pri vsakoletnih pogajanjih z Vlado RS o višini povprečnine. ZOS se vedno zavzema za ohranitev investicijskih sredstev, do katerih so občine upravičene na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Vedno je to pogoj za sklenitev dogovora o višini povprečnine. Predstavila je tudi vizijo dela združenja v prihodnje, predvsem zastopanje interesov srednjih in manjših občin.

Izpostavil je tudi aktivnosti združenja pri sprejemanju novele Zakona o lokalni samoupravi, ki je predvidevala odpoklic župana. ZOS je predlogu novele zakona vseskozi nasprotovalo, in sicer zato, ker je bil odpoklic predviden samo z župane, medtem, ko so bili vsi ostali funkcionarji izvzeti. Državni svet RS je upošteval pripombe ZOS in podal veto na predlog novele zakona, tega pa v ponovnem odločanju poslanci niso podprli
.

Župani gorškega regijskega sveta so med drugim izpostavili problematiko črpanja evropskih sredstev, kar je posledica tudi tega, ker še ni prišlo do ustanovitve pokrajin. Župani so si bili enotni in pozvali pristojne k vzpostavitvi nujni pokrajin. Ker jih Slovenija še vedno nima, izgublja veliko razvojnega potenciala, z njihovo ustanovitvijo pa bi veliko doprinesli k skladnejšemu razvoju Slovenije. Prav tako bi na ta način veliko naredili tudi na področju decentralizacije države in s tem bi veliko doprinesli tudi k politični stabilnosti države. Zadnji predlog Združenja občin Slovenije v zvezi z ustanovitvijo pokrajin je bil, da bi se oblikovale na podlagi sedanjih statističnih regij.


V razpravi so se člani regijskega sveta zavzeli za konstruktivno sodelovanje z Vlado RS, predvsem na področju oblikovanja ustreznih programov za pripravo kohezijskih projektov. Ti projekti so za območje goriške regije izrednega pomena.

Velik manjko na področju goriške je ustrezna cestna infrastruktura in cestna povezava do Ljubljane. Cestna povezava, t.i. keltika in soška cesta, predstavljata veliko težavo tudi iz razvojnega in gospodarskega vidika.


V zvezi s poplavno ogroženostjo na območju reke Vipave so župani opozorili na težave in nujnost konkretnejših pogovorov z Direktoratom za vode in Direkcijo za vode. Težava ni samo območje reke Vipave, temveč tudi njeni pritoki. Nujno je treba pristopit k urejanju vodotokov in s tem tudi poplavne varnosti.

Zavzeli so se tudi za sodelovanje z Vlado RS v smislu izvedbe zavez iz dogovora o višini povprečnine iz leta 2019. Prav tako so pozvali Vlado RS in druge pristojne službe k racionalnemu sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na delo občin oz., da naložene naloge finančno ovrednoti in jih vključi v izračune za višino povprečnine za prihodnja leta.


Zavzeli so se za spremembo določil Zakona o financiranju občin, ki dopuščajo vladi, da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občinami. Spremembe naj gredo tudi v smeri priporočil Sveta Evrope.


Združenje občin Slovenije tudi predlaga, da se z zakonom vključi vse predstavnike lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi.

 * * * 

 


< PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM MEDVEDOM O PRIHODNJIH IZZIVIH LOKALNE SAMOUPRAVE