15.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ŽUPAN NE MORE INŠPEKCIJSKO NADZIRATI SUBJEKTOV V LASTI OBČINE

Ljubljana, 15. 12. 2008 – Položaj, ko inšpekcijski nadzor nad subjekti v lasti oziroma financiranju občine opravlja javni uslužbenec, ki je župan, predstavlja nasprotje interesov. Da bi se temu konfliktu interesov izognili, se mora župan sam izločiti iz inšpekcijskih nadzorov pri subjektih, ki so v lasti oziroma financiranju občine.


 

Komisija za preprečevanje korupcije pri tem navaja primer, ko je bil prijavljen sum korupcije župana, ki hkrati poleg županovanja opravlja še delo energetskega inšpektorja in opravlja inšpekcijski nadzor za področje termoenergetike pri opremi pod tlakom tudi na območju lastne občine.

 

V obravnavanem primeru se javni uslužbenec, ki opravlja nadzor nad ravnanjem subjektov v lasti občine oziroma jih občina financira in hkrati opravlja tudi funkcijo župana, prav gotovo znajde tudi v situaciji, ko je njegov zasebni interes tak, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje inšpekcijskih nalog ali vsaj ustvarja tak videz. Komisija je mnenja, da njegov zasebni interes vključuje predvsem koristi za osebo javnega prava oziroma občino, v kateri opravlja politično funkcijo.

 

Da bi se takemu konfliktu interesov izognili, naj se oziroma se mora javni uslužbenec izločiti iz vseh inšpekcijskih nadzorov pri vseh subjektih, ki so v lasti ali financiranju občine, ki jo kot župan zastopa.

 

* * *


< NASLEDNJI TEDEN V DRŽAVNEM ZBORU