23.09.2013 Starost: 10 let

ZOS VEČKRAT POZVAL MF K PREDLOŽITVI IZRAČUNOV DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 23. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je danes že drugič pozvalo Ministrstvo za finance k predložitvi izračunov davka na nepremičnine – izračun dejanskega zneska, ki ga bodo občine prejele.


Združenje občin Slovenije je potem, ko nam Ministrstvo za finance (MF) ni poslalo na sestanku 6. 9. 2013 dogovorjenih podatkov, 17. 9. 2013 pozvalo MF, da pripravi izračun davka na nepremičnine po posameznih občinah, in sicer neto učinek predlaganega davka za občine, to je, koliko bodo občine plačale davka državi in kolikšna bo dejanska vrednost (znesek) davka, ki ga bodo občine prejele.

Initiates file downloadDOPIS ZOS 17. 9. 2013

Ministrstvo za finance je pripravilo Initiates file downloadanalizo s podatki o nepremičninah v lasti občin. Analize so bile opravljene na podlagi podatkov iz registra nepremičnin o javnih stavbah, ki so v lasti občin. Ob tem je Ministrstvo za finance opozorilo, da podatki, ki ste jih občine dobile s strani GURS  - Initiates file downloaddopis in Initiates file downloadpriloga GURS, s preglednicami MF morda niso povsem skladni. GURS jih je pripravil po trenutnem stanju registra nepremičnin, analize MF pa se delajo po stanju REN iz februarja 2012. 

Združenje občin Slovenije je danes MF ponovno pozvalo, naj nam vendarle pošljejo naslednje relevantne podatke:

- prihodki občine iz dosedanjih dajatev, ki se nadomeščajo z davkom na nepremičnine, 

- predvideni prihodki občine iz davka na nepremičnine (če občina ohrani predvideno stopnjo iz zakona),

- višina davka na nepremičnine v lasti občin oz. institucij, katerih ustanovitelj je občina.

Initiates file downloadDOPIS ZOS 23. 9. 2013


< VIRANT S STROKOVNJAKI O SPREMEMBAH LOKALNE SAMOUPRAVE