08.01.2015 Starost: 8 let

ZOS ZAPROSIL MF ZA POJASNILO GLEDE ZMANJŠANJA NAKAZILA OBČINAM

Ljubljana, 8. 1. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo dopis, v katerem naprošamo za pojasnilo glede zmanjšanja januarskega nakazila finančnih sredstev občinam.


V Združenju občin Slovenije smo prejeli številne klice občin, v katerih so nas seznanile, da so jim bili dne 7. 1. 2015 nakazani januarski zneski za financiranje primerne porabe v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, vendar brez ustreznih zneskov finančne izravnave in presežka dohodnine, ki jim v skladu z veljavnim Zakonom o financiranju občin prav tako pripadajo.

Občine izražajo izredno nezadovoljstvo, saj bi pričakovale vsaj pojasnilo, zakaj so bila pričakovana nakazila zmanjšana. Zato smo ministrstvo vljudno prosili za pojasnilo glede zmanjšanega januarskega nakazila finančnih sredstev občinam.

Hkrati smo ministrstvo opozarili, da usklajevanja o višini povprečnine in spremljajočih ukrepov še niso zaključena. Upamo, da si z neizplačilom finančne izravnave in presežka dohodnine Vlada Republike Slovenije ni dovolila enostransko določiti ukrepov za financiranje lokalnih skupnosti v letu 2015. To bi namreč metalo slabo luč na nadaljevanje pogovorov in na iskrena prizadevanja za dosego dogovora, ki bi v dani finančni situaciji tako države kot lokalnih skupnosti pomenil najbolj optimalno rešitev za obe strani.

Odgovor Ministrstvaza finance si lahko preberete TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA