22.03.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

ZOS ZAHTEVA VKLJUČITEV REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ OBČIN V PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA 2012 NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 22. 3. 2012 – Združenje občin Slovenije je danes na predsednika vlade in pristojna ministrstva ponovno naslovilo zahtevo za vključitev reprezentativnih združenj občin v postopek priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2012 na področju lokalne samouprave in predlagalo sklic sestanka. Menimo namreč, da nam je pred sprejetimi odločitvami, pomembnimi tudi za občine, potrebno dati možnost podati svoje predloge o varčevanju na lokalni ravni.


 

 

Bojimo se namreč, da se bo država

sama, brez da bi predloge varčevanja predstavila občinam, odločila  za način varčevanja, ki pa za občine ne bo

sprejemljiv. Zavedamo se, da je potrebno varčevati in imamo pripravljene

konkretne predloge. Predvidevamo namreč, da bo vlada predlagala, da se

odpravijo sredstva za investicije po 21. in  23. členu Zakona o

financiranju občin.  

Zakon o financiranju občin vsebuje

nekaj med seboj soodvisnih členov, ki določajo financiranje občin (povprečnina

in investicijski transfer), in se tako s spreminjanjem enega ali črtanjem

drugega rušijo razmerja med občinami in njihovimi financami. Z dodatnim

manjšanjem investicijskih sredstev, ki je zakonsko dodeljen občinam na

podlagi indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine, bi najbolj prizadeli

ravno najšibkejše občine in jim zmanjšali prihodke celo do 22,5%. 


< DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI